fbpx
Wykwity solne na elewacji
Wykwity solne na elewacji
15 września, 2023
Szkodliwe działanie wilgoci i soli
Szkodliwe działanie wilgoci i soli
2 listopada, 2023

Izolacje wodochronne: Kluczowe Elementy Ochrony Przed Wodą

Izolacje wodochronne: Kluczowe Elementy Ochrony Przed Wodą

Izolacje wodochronne są nieodłącznym elementem każdej konstrukcji budowlanej. Ich głównym celem jest ochrona budynków przed działaniem wody, zarówno tej, która nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego, jak i wody o wysokim ciśnieniu.

 

Typy Izolacji Wodochronnych

Hydroizolację można podzielić na trzy główne kategorie, zależnie od funkcji ochronnych, które spełniają:

 

Izolacje Przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe są przeznaczone do ochrony budowli lub ich części przed działaniem wody, która nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego. Oto przykłady ich zastosowań:

-Fundamenty nad poziomem wody gruntowej: chronią przed podciąganiem kapilarnym wody z gruntu oraz przed wodą opadową wsiąkającą w grunt.

-Pomieszczenia mokre: zabezpieczają ściany i stropy pomieszczeń mokrych przed okresowym zwilżaniem powierzchni.

-Balkony, loggie itp.: ochrona przed deszczem i wodą opadową.

 

Proponowane produkty: 

-fundament i piwnica od zewnątrz: np. Bostik BLOCK B786 (dawne K100) (grunt pod masy KMB, lub jako izolacja przeciwwilgociowa), PCI Pecimor F

-piwnica od wewnątrz - szlamy mineralne np. BOSTIK BLOCK C514 TERRA 1K FLEX ( dawne K11 Schlamme Grau), BOSTIK X701 TERRA 2K FLEX  (dawne K11 Flex Schlämme)

-pomieszczenia wilgotne: folia w płynie Mapegun WPS, Kerakoll Aquastop Nanoflex

-balkony, loggie: BOSTIK BLOCK H778 Aqua Blocker Liquid, BOSTIK C750 FLEX, Mapei Mapelastic

Bostik BLOCK B786 (dawne K100)

Pecimor F

BOSTIK BLOCK C514 TERRA 1K FLEX ( dawne K11 Schlamme Grau)

BOSTIK X701 TERRA 2K FLEX (dawne K11 Flex Schlämme)

Mapegum WPS

Aquastop Nanoflex | Kerakoll

BOSTIK BLOCK H778 Aqua Blocker Liquid

Mapelastic

Izolacje Przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne służą do ochrony obiektów budowlanych przed działaniem wody o wysokim ciśnieniu hydrostatycznym, na przykład w przypadku piwnic, zbiorników podziemnych, kanałów podziemnych, basenów, zbiorników osadników i podobnych obiektów wypełnionych wodą itp. Celem jest zapobieżenie przenikaniu wody naporowej.  W przypadku hydroizolacji fundamentów należy wziąć pod uwagę  zmienny w ciągu roku poziom wód gruntowych. Jeśli nie mamy pewności na jaki rodzaj hydroizolacji się zdecydować, warto postawić na izolację przeciwwodną (typu ciężkiego), która jest dużo skuteczniejszą ochroną niż izolacja przeciwwilgociowa.

 

Proponowane produkty: 

-fundament i piwnica od zewnątrz: np. BOSTIK BLOCK B525 TERRA 2K (dawne Dickbeschichtung 2K+), PCI Pecimor 2K, Koester Bikuthan 2K, Koester Deuxan 2K, BOSTIK BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT (dawne Turbotec 2K), PCI Barassil Turbo, Koester NB4000

-piwnica od wewnątrz - szlamy mineralne np. BOSTIK BLOCK C514 TERRA 1K FLEX (dawne K11 Schlamme Grau), BOSTIK X701 TERRA 2K FLEX  (dawne K11 flex Schlamme), PCI Barassil, PCI Barassil Flex, Koester NB1, Koester NB Elastik, BOSTIK C750 FLEX, Hydrostop 209

-pomieszczenia wilgotne: folia w płynie Mapei Mapegun WPS, Kerakoll Aquastop Nanoflex

-balkony, loggie: BOSTIK BLOCK H778 Aqua Blocker Liquid, BOSTIK C750 FLEX, Mapei Mapelastic, Bauder Membrana PVC Thermofol, Bauder Membrana FPO Thermoplan, Resitrix SKW, Resitrix MB

-dachy płaskie: Bauder Membrana PVC Thermofol, Bauder Membrana FPO Thermoplan, Resitrix SKW, Resitrix MB

BOSTIK BLOCK B525 TERRA 2K (dawne Dickbeschichtung 2K+)

PCI Pecimor 2K

Koester Bikuthan 2K

Koester Deuxan 2K

BOSTIK BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT (dawne Turbotec 2K)

Koester NB1

BOSTIK BLOCK C514 TERRA 1K FLEX ( dawne K11 Schlamme Grau)

BOSTIK X701 TERRA 2K FLEX (dawne K11 Flex Schlämme)

Koester NB Elastik

Hydrostop 209

Membrana PVC THERMOFOL M 15 | Bauder

Resitrix SKW

Mapegum WPS

Aquastop Nanoflex | Kerakoll

BOSTIK BLOCK H778 Aqua Blocker Liquid

Mapelastic

 Izolacje Parochronne

Izolacje parochronne zabezpieczają dachy, tarasy, stropy, ściany i inne przegrody budowlane przed przenikaniem pary wodnej z pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza, takich jak pralnie, łazienki, suszarnie, pływalnie kryte itp.

 

 

Wymagania Ogólne stawiane izolacji wodochronnej

Aby izolacje spełniały swoją funkcję, muszą spełniać kilka ogólnych wymagań:

-Ciągłość i nieprzerwalność: Izolacje powinny stanowić ciągły i nieprzerwany układ, który oddziela budowlę od wody lub pary wodnej.

-Dobre przyleganie: Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, ich powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień lub wybrzuszeń.

-Brak łączenia różnych rodzajów izolacji: Nie wolno łączyć izolacji poziomych i pionowych, jeśli są wykonane z różnych materiałów lub różnej klasy odporności.

-Uszczelnianie miejsc przechodzenia przez warstwy: Miejsca przechodzenia przez warstwy przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcji powinny być uszczelnione, aby zapobiec przenikaniu wody.

-Warunki realizacji: Izolacje powinny być wykonywane w odpowiednich warunkach, uwzględniając temperaturę, aby zapewnić prawidłową ich realizację i trwałość. Należy postępować zgodnie z kartą techniczną produktu. 

-Ochrona przed uszkodzeniami: Podczas prac izolacyjnych należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

 

Podsumowanie

Izolacje przeciwwodne są kluczowym elementem ochrony budynków przed działaniem wody. Dobór odpowiedniego rodzaju izolacji oraz prawidłowa realizacja prac izolacyjnych mają ogromne znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Wybór systemu zależy od miejsca w jakim wykonujemy hydroizolację (fundamenty, łazienka, dach, piwnica, garaż, balkon, taras, basen etc.) oraz stopnia  narażenia na działanie wody i wilgoci w danym miejscu. Kluczowe jest przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących izolacji wodochronnych, aby uniknąć problemów z wilgocią i wodą w budynkach.