fbpx
Izolacje wodochronne: Kluczowe Elementy Ochrony Przed Wodą
Izolacje wodochronne: Kluczowe Elementy Ochrony Przed Wodą
18 października, 2023
Kosmetyka betonu sanier mcbauchemia
Kosmetyka betonu
14 listopada, 2023

Szkodliwe działanie wilgoci i soli

Szkodliwe działanie wilgoci i soli

Czyli problemy z wilgocią i wykwitami solnymi w domu

 

Nadmierne wilgotne środowisko oraz obecność szkodliwych soli  to dwie główne siły niszczące, które zagrażają trwałości murów w Twoim domu. Wilgoć, w różnych formach, ma zdolność negatywnego wpływania na struktury kapilarno-porowate materiałów budowlanych, takich jak kamień, cegła czy tynki, prowadząc do ich degradacji. Im dłużej trwa wilgotność murów, tym bardziej widoczne stają się wykwity solne i proces destrukcji. Z artykułu dowiesz się jak dużym zagrożeniem jest wilgoć i sole oraz jak możesz radzić sobie z tymi problemami.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

Co stanowi główne zagrożenie dla Twojego domu?

Rozmieszczenie soli w murze

Skąd biorą się wykwity soli na ścianie?

Zawilgocone ściany - skąd ten problem?

Jak radzić sobie z zawilgoconymi murami i wykwitami solnymi?

 

 

Problemy z wilgocią i wykwitami solnymi w domu

 

Nadmierne wilgotne środowisko oraz obecność tzw. szkodliwych soli budowlanych uważane są za dwa główne czynniki, które wpływają na degradację trwałości murów. Woda w  różnych formach, może negatywnie wpływać na strukturę materiałów o budowie kapilarno-porowatej, takich jak kamień, cegła, zaprawy murarskie oraz tynki, prowadząc do ich destrukcji. Im dłuższy czas trwa wilgotność muru, wynikająca z procesu kapilarnego wchłaniania wilgoci, tym bardziej zauważalne staje się gromadzenie się soli i proces degradacji materiału.

 

 

Co stanowi główne zagrożenie dla Twojego domu?

 

Sole mogą występować jako naturalne składniki materiałów budowlanych lub przenikać do struktur ścian w postaci roztworu wodnego, pochodzącego z otoczenia. Trzy główne grupy soli, które wykazują największy potencjał destrukcyjny i stanowią zagrożenie dla trwałości ścian, to chlorki, azotany oraz siarczany.

Chlorki zwykle pochodzą z substancji używanych do odśnieżania dróg i chodników w okresie zimowym. Azotany mogą pochodzić z utleniania substancji organicznych lub nawozów, a siarczany  z zanieczyszczeń powietrza przez dwutlenek siarki (kwaśne deszcze). Wszystkie te związki mogą także obecne być w wodach gruntowych.

 

Z punktu widzenia budownictwa, największym niebezpieczeństwem są sole łatwo rozpuszczalne w wodzie, ponieważ tylko w formie roztworu mogą one przenikać przez materiały budowlane. Woda odgrywa kluczową rolę, przemieszczając te sole przez struktury budowlane. Zachowanie soli w porowatych materiałach muru i ich wpływ na ściany zależy od stężenia, rozpuszczalności, temperatury i wilgotności otoczenia.

 

 

Rozmieszczenie soli w murze 

 

Rozkład soli wzdłuż wysokości muru jest zależny od ich składu chemicznego.

Siarczany wapnia i sole węglanowe najczęściej gromadzą się na poziomie gruntu. Na poziomie  do 0,5 m  można zaobserwować obecność siarczanów magnezu i sodu oraz azotanu potasu. Wyżej w ścianie koncentrują się związki chloru oraz azotany. Szczególnie niebezpieczne są azotany, ze względu na ich zdolność do przyciągania wilgoci z powietrza, co zwiększa dostępność wody w strukturze muru. W większości przypadków, zagrożenie wynikające z obecności szkodliwych soli budowlanych nie przekracza wysokości 0,5 m od podłoża.

 

 

Skąd biorą się wykwity soli na ścianie?

 

Najbardziej widocznym przejawem obecności soli w murach są wykwity, które pojawiają się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Na powierzchni materiału mogą one przybierać różne formy, takie jak plamy, krople, osadzanie się soli, luźne naloty, a nawet błyszczące powłoki. Wygląd wykwitów zależy od rodzaju i ilości soli oraz od warunków, w jakich zachodzi proces krystalizacji.

 

Gdy tempo dostarczania roztworu soli jest niższe niż tempo parowania wody z muru, krystalizacja soli zachodzi w głębi struktury muru. To powoduje degradację powierzchni, prowadząc do odspojenia się tynków i uszkodzenia głębszych warstw przegrody. Ten proces wynika z dodatkowych naprężeń, które powstają podczas krystalizacji soli w porach materiału budowlanego, z którego wykonana jest przegroda. Krystalizacja ma miejsce wtedy, gdy stężenie soli osiąga nasycenie. Co istotne, proces ten nie kończy się, gdy pory zostaną wypełnione kryształami, ale trwa dalej, prowadząc do wzrostu ciśnienia wewnątrz porów. Kiedy to ciśnienie przekroczy wytrzymałość materiału na rozciąganie, struktura muru ulega trwałemu uszkodzeniu.

 

 

Zawilgocone ściany - skąd ten problem?

 

Zawartość soli w murze ma również wpływ na właściwości absorpcji wody. Część szkodliwych soli budowlanych wykazuje właściwości higroskopijne, pobierają wodę z otaczającego, wilgotnego powietrza. Skutkiem zwiększonej zdolności wchłaniania wilgoci z otaczającego powietrza są lokalne zawilgocenia pojawiające się na murach oraz tynkach, najczęściej w postaci ciemnych plam. Ilość wody wnikającej w ten sposób w strukturę przegrody uzależniona jest od stężenia soli w murze oraz wilgotności względnej powietrza, a w przypadku mocno zasolonych murów może być porównywalna z ilością wilgoci transportowanej z gruntu na drodze podciągania kapilarnego, w efekcie czego mocno zasolone mury szczególnie wolno wysychają.

 

 

Jak radzić sobie z zawilgoconymi murami i wykwitami solnymi?

 

Rozpoczęcie procesu renowacji zawilgoconych murów zawsze wymaga podejścia indywidualnego, ponieważ każdy przypadek może być wyjątkowy. Pierwszym krokiem w osuszaniu budynku jest dokładna diagnostyka, aby usunąć problem a nie wyłącznie jego skutki.

Niewłaściwa ocena problemu  i niewystarczający zakres badań to główne przyczyny niepowodzeń w procesie renowacji. Sukces działań naprawczych zależy od prawidłowej diagnostyki oraz współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami takimi jak projektanci, wykonawcy i  dostawcy technologii i odpowiednich materiałów.

Diagnostyka budynku obejmuje analizę obiektu, identyfikację przyczyn uszkodzeń i określenie zakresu prac naprawczych. Właściwa diagnostyka jest kluczowym elementem skutecznej renowacji wilgotnych budynków i problemów z wykwitami solnymi. Jeśli chcesz podejść do tego tematu profesjonalnie, ale potrzebujesz wsparcia w dobraniu najlepszych rozwiązań, materiałów i technologii umów się z nami na konsultacje.

Dobór technologii i materiałów to spotkanie on-line lub w siedzibie SANIER (zalecane)  w czasie którego dowiesz się więcej o:

 

-izolacji pionowych, poziomych, zewnętrznych, wewnętrznych, przeciwwilgociowych oraz odtworzenia izolacji

-renowacje budynków

-uszczelniania pęknięć i rys w stropach oraz reprofilacja spadków

-naprawy konstrukcji, piwnic, balkonów, logii, tarasów i posadzek

-wykończenia tarasów i balkonów

-rozbudowy i przebudowy budynków

 

Usługa doradcza dobrania technologii i materiałów obejmuje:

 

-instrukcję techniczną wykonania hydroizolacji

-listę materiałów wraz z ich wyceną

-karty techniczne produktów z instrukcją zużycia

 

Doradztwo w zakresie technologii i materiałów do hydroizolacji

Konsultacja technologii i materiałów, to spotkanie on-line lub w siedzibie SANIER (zalecane)  w czasie którego dowiesz się:

 

-dlaczego hydroizolacja jest podstawą, aby mieszkać w domu bez wilgoci i grzybów

-jaką hydroizolację dobrać do Twojego domu (jakie badania wykonać i na co zwrócić uwagę)

-jak powinna wyglądać poprawa technologia hydroizolacji fundamentów, garażu,  łazienki, balkonu/tarasu oraz dachu

-najważniejsze informacje  o materiałach niezbędnych do wykonania hydroizolacji, iniekcji i renowacji

-pokażemy Ci materiały, wzorniki i wytłumaczymy jak aplikować konkretne produkty

-udzielimy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, dotyczące każdej kwestii związanej z hydroizolacją domu

-ustalimy kolejność prac, jakie należy podjąć, aby trwale i skutecznie zabezpieczyć dom przed działaniem wody

 

 

 

Podsumowanie artykułu: “Szkodliwe działanie wilgoci i soli -Czyli problemy z wilgocią i wykwitami solnymi w domu”

 

Wilgoć i wykwity solne stanowią zagrożenie dla trwałości budynków. Nadmierne wilgotne środowisko to kluczowy czynnik, który może prowadzić do degradacji struktur murów. Woda w różnych formach może negatywnie wpływać na materiały kapilarno-porowate, takie jak kamień, cegła, zaprawy i tynki, co prowadzi do powstawania wykwitów solnych i destrukcji budynku.