Alternatywne Rozwiązanie Możemy zaproponować dwa alternatywne rozwiązania dla systemu McBauchemie Top Speed: Zastosowanie samego szlamu mineralnego  Bostik C750 Flex lub w wersji z gruntem epoksydowym i piaskiem kwarcowym. Całość należy dwoma warstwami  MC-Dur TopSpeed. Procedura jest następująca: