fbpx
Iniekcje
Iniekcje
15 września, 2023
Izolacje wodochronne: Kluczowe Elementy Ochrony Przed Wodą
Izolacje wodochronne: Kluczowe Elementy Ochrony Przed Wodą
18 października, 2023

Wykwity solne na elewacji

Wykwity solne na elewacji

 

Wykwity solne na elewacji to problem, który może zepsuć wygląd budynku i zagrażać jego trwałości. Są one wynikiem różnych czynników, takich jak wilgoć i mechanizmy migracji wody przez materiały budowlane. Warto jednak wiedzieć, że istnieją skuteczne sposoby zapobiegania temu zjawisku, które warto uwzględnić już na etapie projektowania i budowy budynku. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat.

 

Wykwity solne na elewacji - z tego artykułu dowiesz się:

Skąd biorą się wykwity solne na elewacji?

Jak zapobiegać pojawieniu się wykwitów soli na elewacji? 

Jak ochronić elewację przed wykwitami solnymi? 

Jaki wpływ mają odpowiednie warunki przygotowania i aplikacji materiałów budowlanych na pojawienie się wykwitów na elewacji? 

 

Skąd biorą się wykwity solne na elewacji?

 

Wykwity solne na elewacji pojawiają się głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, istotnym czynnikiem jest wilgoć w każdej postaci (wody gruntowe, opady deszczu). W wodzie znajdują się także rozpuszczone związki organiczne pochodzące z procesów rozkładu oraz różnorodne sole mineralne, które mogą pochodzić zarówno z gleby, jak również z używanych nawozów rolniczych. Te zawarte w wodzie sole wytrącają się w wyniku procesów odparowania i potem mogą ponownie rozpuszczać się w wyniku wilgoci kondensacyjnej, ze względu na ich zdolność do absorbowania wilgoci. To zjawisko często towarzyszy zwiększeniu objętości, co w konsekwencji prowadzi do destrukcji materiałów budowlanych. Kluczowa w tym wypadku jest odpowiednia hydroizolacja fundamentów.Brak wilgoci uniemożliwia wystąpienie tego zjawiska.

Po drugie,  kluczowym w tej kwestii problemem jest mechanizm migracji wody przez porowate materiały budowlane, zwane podciąganiem kapilarnym. Woda przenosi ze sobą sole, które następnie krystalizują na powierzchni elewacji. Wykwity solne mogą przybierać różne formy i stopnie rozpuszczalności w wodzie, zależnie od składu chemicznego soli.Dodatkowo, czas kontaktu wody z źródłem soli ma wpływ na występowanie wykwitów. Dlatego można podzielić je na pierwotne, które powstają bezpośrednio po zabudowaniu elewacji, oraz wtórne, które pojawiają się po dłuższym okresie czasu.

Szybkość procesu migracji wody z solami zależy od równowagi temperaturowo-wilgotnościowej między podłożem a otoczeniem. W okresach o wyższej temperaturze i wilgotności proces ten zachodzi intensywniej, co sprzyja powstawaniu wykwitów. Dlatego wiosną i jesienią wykwity solne pojawiają się częściej i intensywniej niż w innych porach roku.

Ostatecznie, skład i właściwości hydrofobowe, dyfuzyjne oraz wytrzymałościowe stosowanych materiałów budowlanych również wpływają na występowanie wykwitów. Aby ograniczyć ich pojawianie się, ważna jest odpowiednia hydroizolacja. Należy również zabezpieczyć  elewację odpowiednimi powłokami, które umożliwią skuteczne odprowadzanie wilgoci z powierzchni elewacji i jednocześnie będą stanowiły barierę dla wnikania wody z zewnątrz.

 

Jak zapobiegać pojawieniu się wykwitów soli na elewacji? 

 

Chociaż nie mamy wpływu na skład chemiczny ani oddziaływanie otoczenia na elewację budynku, istnieją kroki, które możemy podjąć, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się niepożądanych wykwitów. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na wyborze odpowiednich materiałów budowlanych oraz technologii hydroizolacji. To istotne już na etapie projektu  architektonicznego.

Przede wszystkim budynek musi być odpowiednio zabezpieczony przed  wodą i wilgocią. Im skuteczniej chronimy fundamenty i dach przed wilgocią, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo pojawienia się nieestetycznych wykwitów solnych. To podstawa, jednak na dalszym etapie budowy  warto również ochronić elewację przed różnymi źródłami wody, w tym deszczem, wodą gruntową i rozbryzgową.

Istnieją różne środki, które mogą pomóc w ochronie przed wykwitami solnymi. Jednym z kluczowych aspektów jest stosowanie materiałów budowlanych, które są odporne na wilgoć i ułatwiają szybkie schnięcie elewacji. Należy jednak zauważyć, że w nowoczesnej architekturze często pomijane są tradycyjne elementy, takie jak zadaszenia i okapy, które od wieków sprawdzały się w ochronie elewacji. Dach skutecznie chroni przed opadami atmosferycznymi i skraca czas, w którym elewacja jest narażona na zawilgocenie.

 

Jak ochronić elewację przed wykwitami solnymi? 

 

Podstawą jest odpowiednia hydroizolacja, jednak warto również uwzględnić odpowiednie materiały do ochrony elewacji. Pod pojęciem ochrony technologicznej budynku rozumie się wszystkie dodatkowe środki ochrony powierzchni zapewniające skuteczną ochronę przed niepożądanym wnikaniem wód opadowych i wilgoci. Taką ochronę zapewnia impregnacja powierzchniowa lub pokrycie elewacji powłokami ochronnymi. Zastosowanie impregnatów hydrofobizujących zmniejsza napięcie powierzchniowe podłoża, dzięki czemu nie jest możliwe zwilżenie go wodą. Jednocześnie powstała powłoka ma mikroporowatą strukturę, umożliwiającą swobodne oddychanie ścian zewnętrznych. Powszechne zastosowanie przy hydrofobizacji chłonnych materiałów budowlanych znajdują  jak grunt Hydropor oraz farba Armasil F.  Szczególnie polecana do renowacyjnego malowania powierzchni narażonych na intensywne działanie warunków atmosferycznych i wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia. Stosowana zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i cienkowarstwowe tynki mineralne), jak i na podłożach pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Tworzy trwałą powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności oraz niskiej nasiąkliwości powierzchniowej. Po zwilżeniu powłoki silikonowej na jej powierzchni występuje efekt „odpychania” cząsteczek wody. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów atmosferycznych i znacznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoże wymaga zagruntowania preparatem HYDROPOR.

 

 

Jaki wpływ mają odpowiednie warunki przygotowania i aplikacji materiałów budowlanych na pojawienie się wykwitów na elewacji? 

 

Odpowiednie warunki przygotowania i aplikacji materiałów budowlanych mają kluczowy wpływ na wystąpienie wykwitów na elewacji. Proces wiązania i twardnienia wielu hydraulicznych materiałów budowlanych oraz tworzenie związków rozpuszczalnych w wodzie zależą w dużej mierze od właściwego reżimu technologicznego. Dlatego niezależnie od rodzaju materiałów, czy to gotowych zapraw czy też tych przygotowywanych na miejscu budowy, prace powinny odbywać się w określonych warunkach.

Warto zaznaczyć, że temperatura otoczenia odgrywa znaczącą rolę – prace powinny być wykonywane w temperaturach powyżej +5°C i poniżej +25°C. Szczególnie podczas upalnych dni, ważne jest ograniczenie prac na nasłonecznionych powierzchniach oraz zastosowanie odpowiednich osłon w celu ochrony elewacji. W czasie opadów atmosferycznych nie zaleca się kontynuacji robót, a wszelkie środki ostrożności, takie jak folie, powinny być używane do zabezpieczenia muru przed dostępem wody.

Po zakończeniu procesów murowania i tynkowania, konieczne jest odczekanie odpowiedniego okresu, który zależy od warunków pogodowych, aby umożliwić odparowanie wody technologicznej z muru. Dopiero po jej usunięciu można przystąpić do prac wykończeniowych. Konieczne jest również właściwe zabezpieczenie ściany zewnętrznej przed podciąganiem wilgoci kapilarnie z podłoża. Wszystkie te czynniki wspólnie wpływają na skuteczną ochronę elewacji przed pojawieniem się niepożądanych wykwitów solnych.