Menu produktów

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Beton komórkowy - co to jest ?

Materiał budowlany do produkcji bloczków. Podstawowymi surowcami stosowanymi do produkcji betonu komórkowego są: wapno, piasek, woda oraz cement i gips (niewielka ilość). Jako środek porotwórczy stosowany jest proszek aluminiowy, który wchodząc w reakcję z tlenkiem wapniowym powoduje wydzielanie się wodoru. Wodór, uchodząc z masy, tworzy w materiale porowatą strukturę. Jego miejsce wypełnia powietrze, stanowiące ostatecznie 80% objętości materiału.

Zalety:

  • trwałość wykonanych przegród,
  • mała gęstość objętościowa (ciężar),
  • łatwość montażu,
  • dokładność wymiarowa bloczków i kształtek,
  • korzystna wytrzymałość w stosunku do gęstości objętościowej,
  • korzystne cechy cieplne pozwalające wznosić ściany jednowarstwowe o wysokiej izolacyjności cieplnej
  • niepalność.

 

Wady:

  • kruchość poszczególnych elementów,
  • konieczność dokładnej ochrony przed zawilgoceniem na etapie składowania i transportu i po wbudowaniu w przegrody budynków (wilgoć pogarsza właściwości termoizolacyjne i mrozoodporność)
  • niewystarczająca izolacyjność akustyczna w przegrodach między mieszkaniowych.

 

 

beton komórkowy
in Słownik pojęć. Tags: Beton komórkowy