Menu produktów

Bestsellery

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Grunt rodzimy 

Grunt macierzysty inaczej określany jako grunt rodzimy Grunt rodzimy. Jest to pierwsza warstwa ziemi po ściągnięciu pierwszej warstwy humusu. To naturalna warstwa ziemi, która  powstał w naturalnych warunkach rozwoju geologicznego, niezakłóconym przez działalność człowieka.

Grunty rodzime zawsze są naturalnymi gruntami. Powstają w wyniku zalegania procesów geologicznych (wietrzenie,sedymentacja w środowisku wodnym itp.).

 

Wyróżniamy następujące rodzaje gruntów macierzystych:

 

Skaliste:

 

Twarde, takie jak bazalt i granit.

Miękkie, jak wapienie i piaskowce.

 

Nieskaliste mineralne:

 

a) Kamieniste, które zawierają zwietrzeliny, takie jak margle kredowe, iłołupki, zwietrzeliny gliniaste oraz rumosz i rumosz gliniasty. b) Gruboziarniste, do których zaliczają się żwir, żwir gliniasty, pospółka oraz pospółka gliniasta. c) Drobnoziarniste, w tym piasek (niespoisty), gliny oraz iły (spoiste).

 

Nieskaliste organiczne:

 

Próchnicze, namuły, torfy.

Najlepszą warstwą do umiejscowienia domu jednorodzinnego jest warstwa gruntów mineralnych macierzystych. Prace budowlane można rozpocząć dopiero po usunięciu warstwy humusu, czyli od warstwy gruntów macierzystych.

in Słownik pojęć.