fbpx
Szkolenie w Sanier - Piknik budowalny
PIKNIK BUDOWLANY W SANIER
12 czerwca, 2023
Relacja z pikniku budowlanego 2023
Relacja z pikniku budowlanego 2023
23 czerwca, 2023

Zawilgocenie przejścia podziemnego

Zawilgocenie przejścia podziemnego

 

Uwaga! Dobranie odpowiedniej technologii naprawy opisanego w artykule problemu będzie możliwe dopiero po odsłonięciu okładzin elewacyjnych. Musimy mieć dostęp bezpośrednio do przegród pionowych i poziomych oraz do dylatacji, aby ocenić ich stan i dobrać technologię naprawy.

 

Studium przypadku: Hydroizolacja przejścia podziemnego 

Problem: Zawilgocenie przejścia podziemnego pod jezdnią

 

Kraków to jedno z ulubionych przez turystów miast Polski. Jednak ściśnięta w centrum zabytkowa zabudowa wiąże się z wieloma utrudnieniami dla mieszkańców. W niektórych przypadkach nie tylko kwestie estetyczne odgrywają dużą rolę, ale również bezpieczeństwo.  Jednym z najchętniej omawianych  przez nas zagadnień jest odpowiednia hydroizolacja i renowacji budynków zabytkowych.  Jednak natrafiamy również na inne przypadki, takie jak zawilgocenia przejść podziemnych. Na zdjęciach widoczne jedno z przejść zlokalizowanych w pobliżu starego miasta i Wisły. Jako eksperci od hydroizolacji mamy świadomość jak wiele czynników składa się na takie problemy, dlatego chcemy wskazać jak naszym zdaniem można rozwiązać powyższy problem.

Przejście podziemne w Krakowie
Przejście podziemne w Krakowie
Przejście podziemne w Krakowie
Przejście podziemne w Krakowie

Na co narażona jest konstrukcja przejścia podziemnego? 

 

Konstrukcja przejścia podziemnego narażona jest na wiele czynników, które mogą wpływać negatywnie na jej trwałość i wytrzymałość. Przede wszystkim, jako że przejście to jest żelbetową konstrukcją posadowioną w ziemi, występują spękania, które mogą powstać w wyniku oddziaływania sił nacisku i ruchów gruntu. Dodatkowo sama budowa przejścia podziemnego podnosi poziom wód gruntowych w okolicy,  co stwarza ryzyko wzrostu wilgotności  wewnątrz przejścia.

 

Dylatacje stropowe są narażone na dodatkowe źródło wody w postaci opadów atmosferycznych.  Wilgoć może przenikać przez powierzchnię asfaltową, która jest często traktowana substancjami odladzającymi zawierającymi związki agresywne, takie jak sole, chlorki. Jeżeli dylatacje nie spełniają swojej funkcji, chlorki z wody mogą wniknąć wewnątrz konstrukcji i rozprzestrzeniać się wokół ścian i roznieść się na całą powierzchnię.

Osłabiający wpływ na konstrukcję przejścia podziemnego ma ruch samochodowy, który generuje znaczne obciążenia dynamiczne. Drgania i ciągłe obciążenia spowodowane ruchem pojazdów mogą prowadzić do uszkodzeń konstrukcji.

 

Zawilgocenie przejścia podziemnego

 

Co kilka lat można natrafić na nowe wzmianki na temat funkcjonującego od lat 70-tych XX wieku przejście podziemnego w Krakowie, które raz po raz zostaje dotknięte negatywnymi skutkami zawilgocenia: kapiąca z sufitu woda, zniszczone wykończenie sufitu oraz zawilgocone okładziny.

 

Nieestetyczne zacieki nie są jedynym problemem. Każdy obiekt podziemny jest  narażony na działanie wody. Degradacja materiałów jest najczęściej spowodowana działaniem soli przenoszonymi przez wodę. Jeżeli okładziny zostały zamontowane przy użyciu kleju, wilgoć będzie powodować degradowanie tego materiału, które z czasem doprowadzi do odspojenia okładzin. Kolejnym niepokojącym problemem, negatywnie wpływającym na organizm człowieka  może być pojawienie się grzyba na ścianie.

 

W przypadku tego konkretnego przejścia podziemnego mamy następujące problemy:

 

-zawilgocone okładziny

-wilgoć gromadząca się w przejściu podziemnym

-nieszczelny odpływ liniowy nieszczelny

-nieszczelny zamek

-przerwa technologiczna między płytą a ścianą (może to wskazywać na pęknięcie w strukturze betonu)

Przejście podziemne w Krakowie
Przejście podziemne w Krakowie
Przejście podziemne w Krakowie

Co zrobić w przypadku zawilgocenia przejścia podziemnego? 

 

Należy pamiętać, że inspekcję obiektów inżynieryjnych, drogowo-mostowych dokonują podmioty zarządzające obiektami (zobowiązane do bieżącego usuwania istniejących uszkodzeń, jak i planowanego wykonywania remontów na podstawie wyników okresowych kontroli stanu technicznego).  Kontrolę w tym wypadku przeprowadza zarząd dróg oraz zarządcy obiektów inżynieryjnych. Przygotowane przez nas rozwiązania to jedynie propozycje rozwiązania zaistniałego problemu.

 

W przypadku zawilgocenia przejścia podziemnego, kluczowe jest przeprowadzenie kompleksowej inspekcji oraz podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Pierwszym krokiem jest ściągnięcie okładzin elewacyjnych w celu dokładnej kontroli stanu powierzchniowego betonu. Należy sprawdzić, czy beton nie odchodzi, nie łuszczy się ani nie odspaja warstwowo, ponieważ wszelkie ubytki czy odspojenia będą wymagały reprofilacji.

 

Kolejnym celem kontroli stanu podłoża jest zlokalizowanie ewentualnych pęknięć i miejsc, w których występują fizyczne przecieki. Należy również dokładnie sprawdzić stan dylatacji, ponieważ mogą one być potencjalnym źródłem zawilgocenia. Po przeprowadzeniu takiej kontroli i ocenie, można opracować plan naprawy, uwzględniając zakres prac.

 

W przypadku, gdy żelbet nie jest popękany, nie powinien przepuszczać wilgoci. Przejście podziemne to obiekt inżynieryjny drogowo-mostowy. Beton użyty do jego budowy musiał spełniać wysokie standardy jakości, uwzględniające specyfikę tego typu konstrukcji.

 

Naprawa przejścia podziemnego wiąże się z szeregiem prac, które mogą być konieczne, takich jak iniekcje styków roboczych, iniekcje spękań, iniekcje dylatacji. Może być konieczna również wymiana lub uszczelnienie odwodnień liniowych. Prace te opierają się głównie na uszczelnieniach iniekcyjnych.W przypadku znacznego spękania obiektu, istotne jest przeprowadzenie ekspertyzy oraz zbadanie stanu technicznego żelbetu, zwłaszcza jeśli występuje duża ilość spękań na metr kwadratowy. Badania nośności betonu mogą być niezbędne w celu dokładnej oceny konstrukcji.

 

Podsumowanie artykułu: Zawilgocenie przejścia podziemnego

 

Podsumowując, zawilgocenie przejścia podziemnego jest poważnym problemem, który może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji. Zacieki, degradacja materiałów, pojawienie się grzyba i osłabienie konstrukcji to tylko niektóre ze skutków. Aby skutecznie rozwiązać ten problem, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej inspekcji, która pozwoli na dokładną identyfikację przyczyn i ocenę stanu konstrukcji. Na podstawie tych informacji można opracować odpowiednie strategie naprawcze, takie jak iniekcje, uszczelnianie dylatacji i wymiana odwodnień liniowych. W przypadku poważniejszych uszkodzeń konstrukcji, konieczne może być przeprowadzenie ekspertyzy i badań nośności betonu. Ważne jest, aby działać zgodnie z zaleceniami i skonsultować się z odpowiednimi specjalistami w celu skutecznego naprawienia i zabezpieczenia przejścia podziemnego przed zawilgoceniem.

 

 

SANIER rekomenduje następujące materiały:

 

Iniekcja:

Zaprawy szybkowiążące stosujemy do zamykania zamków i rys przed iniekcjami. 

 

-zaprawa wodoszczelna, szybkowiążąca: BOSTIK Rapid 3 i BOSTIK Rapid 8, KOESTER Sperrmortel Fix, Koester Wasserstop

 

-iniekt: KOESTER G4 i S4, KOESTER PUR Gel, SCHOMBURG Aquafin-P4

 

-BOSTIK block T202 Pressure - taśma dylatacyjna

Rapid 8 | Bostik

Sperrmortel Fix

KOESTER Wasserstop

Szlamy:

 

Szlamy możemy zastosować przed iniekcjami jako zamknięcie przegrody  oraz jako powłoki hydroizolacyjne. Służą do zasklepienie iniekcjami pęknięć, rys i zamknięcie zamków.W sytuacji, w której w środku ściany wychodzą plamy wilgoci, można całą ścianę od wewnątrz pokryć  ( po uszczelnianiu wszystkich spękań) zrobić powłokę szlamową.

 

Bostik K11 Schlamme Grau

Schomburg Aquafin 1K

PCI Barraseal CS

Koester NB1

K11 Schlämme Grau

Aquafin 1K

Barraseal Flex

KOESTER NB 1