Menu produktów

Bestsellery

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Masa bitumiczna, bitumbituminbitumen - co to jest ?

 

Bitumy, masa bitumiczna

Masa bitumiczna to mieszanka kruszyw, asfaltu oraz wypełniaczy. Środki na bazie mas bitumicznych stosuje się w formie zabezpieczenia obiektów budowlanych przed wodą. Bitumy  są najczęściej  wykorzystywane do izolacji zewnętrznej.

Izolacje typu ciężkiego (grubowarstwowe) nakładane są na powierzchnie poziome i pionowe mające styczność z gruntem. Masy bitumiczne stosuje się  głównie do hydroizolacji fundamentów i dachów, jednak świetnie sprawdzą się również do hydroizolacji balkonu, tarasu, piwnic  i garażu.

Produkty tego typu  stanowią mieszankę substancji organicznych stałych lub ciekłych o dużej lepkości. Masy bitumiczne występują najczęściej w czarnym kolorze i zawiera w sobie naturalne lub sztuczne bitumy.  Dostępne są zarówno w wariancje jednoskładnikowym i wieloskładnikowym.

Bitum używany do wykonywania pokryć dachowych uzyskuje się podczas rafinacji oleju. Z ropy naftowej wydobywa się lekkie frakcje, takie jak gaz ziemny, benzyna i olej napędowy. Następnie pozostaje najcięższa frakcja: bitum jako ciemna, lepka ciecz.

Obecnie stosowane produkty tego typu są wzbogacone o dodatek środków adhezyjnych, zwiększających właściwości szczepne. Masy z dodatkiem syntetycznych kauczuków charakteryzują się wysokim stopniem elastyczności.

Bitumen, Masa bitumiczna

Bitumy są stosowane w :

-hydroizolacja fundamentu i dachu

-uszczelnienie

-hydroizolacja balkonu, tarasu, piwnic i garaży

-izolacja

-drogownictwie

-budownictwie

-górnictwie itp. jako środki spajające

 

Schomburg AQUAFIN RB400

 

 

 

K 100 Schwarz – emulsja bitumiczna | Bostik

Hydroizolacja Dickbeschichtung 2K+ | Bostik

SK 3000 S Dichtungsbahn | Bostik

 

Pecimor 2k

Deuxan 2k

 

 

Bikuthan 2k

KOESTER KSK SY 15

Bitum, bitumin, bitumen

To składnik substancji organicznej występującej w skałach, będący mieszaniną różnych węglowodorów oraz związków organicznych o dużej łącznej zawartości wodoru, zawierających również siarkę, tlen lub azot.

Bituminy tworzą nagromadzenia w skałach porowatych lub szczelinowych głównie w piaskach i piaskowcach. Stanowią składnik skał bitumicznych, a także węgli kopalnych zwłaszcza węgla brunatnego i torfu.

Bituminami nazywa się też (potocznie) różne mieszaniny substancji organicznych ze znaczną przewagą węglowodorów:

  • naturalne – ropa naftowa, ozokeryt, asfalt naturalny, asfaltyt, a także takie produkty przemian metamorficznych kerogenu lub ropy naftowej, jak keryt i szungit.
  • sztuczne – produkty techniczne otrzymywane z przerobu ropy naftowej, węgli kopalnych, łupków bitumicznych itp. – smoły, paki, również oleje, żywice.
Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowe informacje na temat procesu hydroizolacji znajdziesz  w naszym poradniku:

Część 1  <- kliknij i sprawdź

Część 2 <- kliknij i sprawdź

Dysponujemy gronem fachowców, którzy z przyjemnością Ci doradzą. W razie dodatkowych pytań zadzwoń do nas na numer 533 343 595.

in Słownik pojęć. Tags: bitum