fbpx

Hydroizolacja poradnik dla każdego cz2 - Ebook.

Hydroizolacja obiektu istniejącego lub zabytkowego

Odtworzenie hydroizolacji w budynku istniejącym lub zabytkowym jest odrobinę bardziej skomplikowane niż nałożenie powłok hydroizolacyjnych na podziemne części budynku w obiekcie nowym – odsłonięte fundamenty, do których mamy swobodny dostęp, umożliwiają bezproblemowe wykonanie poszczególnych etapów izolacji.

Nasz projekt może zakładać możliwość dokonania odkrycia ścian fundamentowych i ławy/płyty fundamentowej – zawsze, gdy możemy odkryć fundament, wykonujemy odkop jak najgłębiej to możliwe, aby prawidłowo wykonać powłoki izolacyjne.

Inwestor, w konfrontacji z rzeczywistością, musi dokonać prawidłowej diagnostyki obiektu i wyboru właściwych materiałów do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej – jedynie kombinacja tych dwóch czynników zapewni inwestorowi oczekiwany efekt, którym jest suchy fundament na lata i komfort użytkowania obiektu.

Zły wybór technologii renowacji w zakresie hydroizolacji będzie nie tylko nieskuteczny, ale wręcz destrukcyjny dla obiektu – przykładem może być izolacja ściany fundamentowej o strukturze mieszanej i mocno wyprofilowanym licu przy użyciu folii budowlanej i folii kubełkowej.

Jeśli dla danego obiektu nie istnieje projekt obejmujący analizę gruntu oraz zalecenia dotyczące wykonania hydroizolacji podziemnej części budynku, Inwestor stając przed renowacją lub naprawą hydroizolacji, musi odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:

• Jakie jest położenie domu i ukształtowanie terenu?
• Jaki jest poziom wód gruntowych?
• Z jakiego materiału jest wykonany fundament?
• Jak stary jest budynek? W przypadku obiektu zabytkowego fundamenty były najczęściej kamienne i występowały tzw. żebracze mury – ściana fundamentowa dwuwarstwowa z pustką w środku lub ze środkiem wypełnionym tanim materiałem.
• Czy budynek podlega konserwatorowi zabytków? Materiał do renowacji hydroizolacji uzależniony od konserwatora zabytków.
• Czy budynek jest podpiwniczony?
• Czy fundament był w jakiś sposób zabezpieczony przed wodą?
• Jaki rodzaj hydroizolacji musimy stosować – przeciwwilgociową czy przeciwwodną?

Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych znajdziecie Państwo w „CZĘŚĆ PIERWSZA – hydroizolacja nowego obiektu”

Firma SANIER z chęcią pomoże Państwu w doborze odpowiednich materiałów do hydroizolacji oraz pomoże w diagnostyce obiektu i sporządzi prawidłową technologię zabezpieczenia podziemnych części budynku Państwa wymarzonego domu/inwestycji.

HYDROIZOLACJA ODKOPANEGO BUDYNKU.

1. Tradycyjna hydroizolacja bitumiczna:

1.1 Przygotowanie powierzchni – odkopaną podziemną część budynku należy oczyścić. Stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne elementy. Kruche fugi usunąć mechanicznie i podkuć przynajmniej na 2 cm – po skuciu luźnych fug należy uzupełnić spoiny zaprawą naprawczą. Podłoża muszą być nośne, równe, czyste, bez pęknięć, wolne od kurzu, farb, tłuszczu, gipsu i bitumów, a także zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przed wnikającą od spodu wodą.

Ostre krawędzie – miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia hydroizolacji powłokowej – narożniki płyty oraz ścian zalecamy zeszlifować/wyoblić, aby zniwelować naprężenia w hydroizolacji.

1.2 Odtwarzamy przeponę poziomą metodą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej.

1.3 Wyrównujemy podłoże zaprawą naprawczą - przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zwilżyć wodą (powierzchnia matowo-wilgotna) lub za pomocą emulsji zwiększającej przyczepność rozcieńczonej z wodą.

1.4 Na połączeniach płyta-ściana wykonujemy fasetę zaprawą naprawczą co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem dalszych prac – można wykonać butelką/rurką o średnicy ok 10 cm. Powierzchnię przed zrobieniem fasety należy zwilżyć wodą.

1.5 Gruntujemy podłoże materiałem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania pod właściwą hydroizolację.

1.6 Nakładamy właściwą warstwę hydroizolacji przeciwwodnej - średnia grubość warstwy na mokro 2,4 mm - kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

Należy pamiętać, by składnik sypki dodawać małymi porcjami, aby zapobiec powstaniu grudek – mieszamy ok 2-3 min mieszadłem wolnoobrotowym po dodaniu całego składnika sypkiego do bitumu. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy nakładamy drugą warstwę hydroizolacji przeciwwodnej – średnia grubość warstwy na mokro 2,4 mm – kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

Temperatura powietrza, podłoża i składników powinna wynosić od +5°C do +30°C – bitumy na bazie wody.

Ważne – grunt i hydroizolację bitumiczną "zaciągamy" minimum 10 cm na cokół płyty i na 1 warstwę pustaka.

SANIER rekomenduje następujące specjalistyczne materiały budowlane:

Iniekty:

BOSTIK Kiesey Horizontalstopp

Schomburg Aquafin F

Koester Mautrol 2K

KOESTER Crisin® 76 Konzentrat

Bitumiczne:

BOSTIK Dickbeschichtung 2K+

PCI Pecimor 2K

Schomburg Combidick 2K Classic

Schomburg Combidick 2K Premium

Koester Bikuthan 2K

Koester Deuxan 2K

2. Hydroizolacja szlamami mineralnymi:

2.1 Przygotowanie powierzchni – odkopaną podziemną część budynku należy oczyścić. Stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne elementy. Kruche fugi usunąć mechanicznie i podkuć przynajmniej na 2 cm – po skuciu luźnych fug należy uzupełnić spoiny zaprawą naprawczą Podłoża muszą być nośne, równe, czyste, bez pęknięć, wolne od kurzu, farb, tłuszczu, gipsu i bitumów, a także zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przed wnikającą od spodu wodą.

Ostre krawędzie – miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia hydroizolacji powłokowej – narożniki płyty oraz ścian zalecamy zeszlifować/wyoblić, aby zniwelować naprężenia w hydroizolacji.

2.2 Odtwarzamy przeponę poziomą metodą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej.

2.3 Wyrównujemy podłoże zaprawą naprawczą – przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zwilżyć wodą (powierzchnia matowo-wilgotna) lub za pomocą emulsji zwiększającej przyczepność rozcieńczonej z wodą.

2.4 Na połączeniach płyta-ściana wykonujemy fasetę zaprawą naprawczą co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem dalszych prac – można wykonać butelką/rurką o średnicy ok 10 cm. Powierzchnię przed zrobieniem fasety należy zwilżyć wodą.

2.5 Nakładamy elastyczny szlam mineralny - podłoże, które ma być przeznaczone do obróbki, musi być wstępnie zwilżone – matowo wilgotne.

Zaprawę należy aplikować w minimum dwóch cyklach roboczych - druga warstwa prostopadle do warstwy pierwszej, zawsze pokrywając 100 % powierzchni przeznaczonej do uszczelnienia. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 2,5 mm w każdym punkcie – bezpiecznie przyjąć 1,2-1,5 mm grubości warstwy na mokro – kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2. Kolejną warstwę nanosić po związaniu pierwszej, pamiętając o zwilżeniu wodą (do stanu matowo wilgotnego) podłoża przed aplikacją drugiej warstwy szlamu uszczelniającego.

Temperatura powietrza, podłoża i składników powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Ważne – elastyczny szlam mineralny "zaciągamy" minimum 10 cm na cokół płyty i na 1 warstwę pustaka.

SANIER rekomenduje następujące specjalistyczne materiały budowlane:

Iniekty:

BOSTIK Kiesey Horizontalstopp

Schomburg Aquafin F

Koester Mautrol 2K

KOESTER Crisin® 76 Konzentrat

Szlamy mineralne:

BOSTIK K11 Flex Schlämme

Koester NB Elastik

PCI Barraseal Flex

Schomburg Aquafin 2K/M

3. Hydroizolacja kombinowana – mineralno-bitumiczna:

3.1 Przygotowanie powierzchni – odkopaną podziemną część budynku należy oczyścić. Stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne elementy. Kruche fugi usunąć mechanicznie i  podkuć przynajmniej na 2 cm – po skuciu luźnych fug należy uzupełnić spoiny zaprawą naprawczą. Podłoża muszą być nośne, równe, czyste, bez pęknięć, wolne od kurzu, farb, tłuszczu, gipsu, a także zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przed wnikającą od spodu wodą.

Ostre krawędzie – miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia hydroizolacji powłokowej – narożniki płyty oraz ścian zalecamy zeszlifować/wyoblić, aby zniwelować naprężenia w hydroizolacji.

3.2 Odtwarzamy przeponę poziomą metodą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej.

3.3 Wyrównujemy podłoże zaprawą naprawczą – przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zwilżyć wodą (powierzchnia matowo-wilgotna) lub za pomocą emulsji zwiększającej przyczepność rozcieńczonej z wodą.

3.4 Nakładamy sztywny szlam mineralny (pierwsza warstwa) – podłoże, które ma być przeznaczone do obróbki, musi być wstępnie zwilżone – matowo wilgotne. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 2,5 mm w każdym punkcie – bezpiecznie przyjąć 2- 2,5 mm grubości warstwy na mokro – kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

3.5 Na połączeniach płyta-ściana wykonujemy fasetę zaprawą naprawczą co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem dalszych prac – można wykonać butelką/rurką o średnicy ok 10 cm. Powierzchnię przed zrobieniem fasety należy zwilżyć wodą

3.6 Nakładamy sztywny szlam mineralny (druga warstwa) – podłoże, które ma być przeznaczone do obróbki, musi być wstępnie zwilżone – matowo wilgotne. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 2,5 mm w każdym punkcie – bezpiecznie przyjąć 2-2,5 mm grubości warstwy na mokro – kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

3.7 Gruntujemy podłoże materiałem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania pod właściwą hydroizolację.

3.8 Nakładamy właściwą warstwę bitumicznej hydroizolacji przeciwwodnej - średnia grubość warstwy na mokro 2,4 mm - kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

Należy pamiętać, by składnik sypki dodawać małymi porcjami, aby zapobiec powstaniu grudek – mieszamy ok 2-3 min mieszadłem wolnoobrotowym po dodaniu całego składnika sypkiego do bitumu.

3.9 Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy nakładamy drugą warstwę bitumicznej hydroizolacji przeciwwodnej – średnia grubość warstwy na mokro 2,4 mm – kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

Temperatura powietrza, podłoża i składników powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Ważne – sztywny szlam mineralny, grunt i hydroizolację bitumiczną "zaciągamy" minimum 10 cm na cokół płyty i na 1 warstwę pustaka.

SANIER zaleca zastosowanie hydroizolacji kombinowanej w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych oraz występowania gruntu nieprzepuszczającego.

SANIER rekomenduje następujące specjalistyczne materiały budowlane:

Iniekty:

BOSTIK Kiesey Horizontalstopp

Schomburg Aquafin F

Koester Mautrol 2K

KOESTER Crisin® 76 Konzentrat

Szlamy mineralne:

BOSTIK K11 Schlamme Grau

PCI Barraseal CS

Koester NB1

Schomburg Aquafin 1K

HYDROSTOP Mieszanka 203

HYDROSTOP Mieszanka Profesjonalna 209

4.Nowoczesna, innowacyjna, ekologiczna hydroizolacja hybrydowa:

4.1 Przygotowanie powierzchni – odkopaną podziemną część budynku należy oczyścić. Stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne elementy. Kruche fugi usunąć mechanicznie i podkuć przynajmniej na 2 cm – po skuciu luźnych fug należy uzupełnić spoiny zaprawą naprawczą. Podłoża muszą być nośne, równe, czyste, bez pęknięć, wolne od kurzu, farb, tłuszczu, gipsu, a także zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przed wnikającą
od spodu wodą.

Ostre krawędzie – miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia hydroizolacji powłokowej – narożniki płyty oraz ścian zalecamy zeszlifować/wyoblić, aby zniwelować naprężenia w hydroizolacji.

4.2 Odtwarzamy przeponę poziomą metodą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej.

4.3 Wyrównujemy podłoże zaprawą naprawczą – przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zwilżyć wodą (powierzchnia matowo-wilgotna) lub za pomocą emulsji zwiększającej przyczepność rozcieńczonej z wodą.

4.4 Na połączeniach płyta-ściana wykonujemy fasetę zaprawą naprawczą co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem dalszych prac – można wykonać butelką/rurką o średnicy ok 10 cm. Powierzchnię przed zrobieniem fasety należy zwilżyć wodą. Nakładamy hybrydową hydroizolację - podłoże, które ma być przeznaczone do obróbki, musi być wstępnie zwilżone – matowo wilgotne.

Zaprawę należy aplikować w minimum dwóch cyklach roboczych - druga warstwa prostopadle do warstwy pierwszej, zawsze pokrywając 100 % powierzchni przeznaczonej do uszczelnienia. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 8 mm w każdym punkcie – bezpiecznie przyjąć 1,2-1,5 mm grubości warstwy na mokro – kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

Kolejną warstwę nanosić po związaniu pierwszej warstwy materiału.

Temperatura powietrza, podłoża i składników powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Ważne – hydroizolację "zaciągamy" minimum 10 cm na cokół płyty i na 1 warstwę pustaka.

SANIER rekomenduje następujące specjalistyczne materiały budowlane:

Iniekty:

BOSTIK Kiesey Horizontalstopp

Schomburg Aquafin F

Koester Mautrol 2K

KOESTER Crisin® 76 Konzentrat

Hydroizolacja hybrydowa:

BOSTIK Turbotec 2K+

Koester NB 4000

PCI Barraseal Turbo

Schomburg AQUAFIN RB400

HYDROIZOLACJA BUDYNKU BEZ ODKOPANIA FUNDAMENTÓW – BUDYNEK PODPIWNICZONY – HYDROIZOLACJA OD WEWNĄTRZ.

1. Izolacja strukturalna.

1.1 Przygotowanie powierzchni - nasycone solami tynki należy całkowicie usunąć. Następnie stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne elementy. Kruche fugi usunąć mechanicznie i podkuć przynajmniej na 2 cm – po skuciu luźnych fug należy uzupełnić spoiny zaprawą naprawczą. Podłoża muszą być nośne, równe, czyste, bez pęknięć, wolne od kurzu, farb, tłuszczu, gipsu i bitumów, a także zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przed wnikającą od spodu wodą.

Ostre krawędzie – miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia hydroizolacji powłokowej – narożniki płyty oraz ścian zalecamy zeszlifować/wyoblić, aby zniwelować naprężenia w hydroizolacji.

1.2 Wykonujemy ciśnieniową iniekcję strukturalną.

1.3 Na zaizolowaną ścianę nakładany obrzutkę pod tynk szerokoporowy - obrzutka nie powinna zajmować więcej niż 50% powierzchni ściany - dedykowana obrzutka pod tynki WTA.

1.4 Nakładamy tynk szerokoporowy - bardzo chłonne podłoża należy wstępnie zwilżyć. Przygotowany tynk można nakładać w jednym cyklu roboczym na grubość od 20 do 25 mm (ręcznie lub maszynowo). Zalecane jest stosowanie produktu zgodnie z wytycznymi WTA.

Nadmiar materiału należy usunąć przy pomocy łaty lub szyny wyrównawczej. Należy jednocześnie kontrolować, czy powłoka nakładana jest równomiernie na grubość co najmniej 20 mm. Następnie tynk należy zatrzeć.

1.5 Następnie tynk możemy pokryć farbami krzemianowymi, mineralnymi lub innymi
dedykowanymi do tynków renowacyjnych.

SANIER zaleca po wykonaniu izolacji strukturalnej nałożenie na ściany tynków szerokoporowych – renowacyjnych. W budynkach podpiwniczonych występuje zjawisko wilgoci kondensacyjnej. Brak odpowiedniej wentylacji w piwnicy doprowadza do skraplania się wilgoci z powietrza w postaci kropel wody na ścianach. Skropliny wody spływają na posadzkę i tworząc kałuże a ściana, pokryta skroplinami wody, wydaje się przeciekać. Tynki szerokoporowe zapewniają odpowiedni poziom dyfuzyjności przegrody oraz gromadzą w swojej strukturze wykrystalizowane z przegrody sole. Tynki renowacyjne można malować farbami krzemianowymi, mineralnymi lub dedykowanymi do tynków szerokoporowych.

SANIER rekomenduje następujące specjalistyczne materiały budowlane:

Iniekty:

Koester Injektionsgel G4

Koester Injektionsgel S4

Koester IN 4

Koester IN 2

Koester IN 7

Tynki renowacyjne:

BAUMIT Sanova EinlagenTrassputz

BAUMIT Sanova SP Grano

BAUMIT Sanova SP Grey

BAUMIT SanovaPre

BOSTIK Sanierputz WTA

BOSTIK Sanierputz Weiss

KOESTER Sanierputz

Farby:

KABE Aquatex

2. Izolacja kurtynowa.

2.1 Przygotowanie powierzchni - nasycone solami tynki należy całkowicie usunąć. Następnie stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne elementy. Kruche fugi usunąć mechanicznie i podkuć przynajmniej na 2 cm – po skuciu luźnych fug należy uzupełnić spoiny zaprawą naprawczą. Podłoża muszą być nośne, równe, czyste, bez pęknięć, wolne od kurzu, farb, tłuszczu, gipsu i bitumów, a także zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przed wnikającą od spodu wodą.

Ostre krawędzie – miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia hydroizolacji powłokowej – narożniki płyty oraz ścian zalecamy zeszlifować/wyoblić, aby zniwelować naprężenia w hydroizolacji.

2.2 Wykonujemy ciśnieniową iniekcję kurtynową.

2.3 Na zaizolowaną ścianę nakładany obrzutkę pod tynk szerokoporowy - obrzutka nie powinna zajmować więcej niż 50% powierzchni ściany - dedykowana obrzutka pod tynki WTA.

2.4 Nakładamy tynk szerokoporowy - bardzo chłonne podłoża należy wstępnie zwilżyć. Przygotowany tynk można nakładać w jednym cyklu roboczym na grubość od 20 do 25 mm (ręcznie lub maszynowo). Zalecane jest stosowanie produktu zgodnie z wytycznymi WTA. Nadmiar materiału należy usunąć przy pomocy łaty lub szyny wyrównawczej. Należy jednocześnie kontrolować, czy powłoka nakładana jest równomiernie na grubość co najmniej 20 mm. Następnie tynk należy zatrzeć.

2.5 Następnie tynk możemy pokryć farbami krzemianowymi, mineralnymi lub innymi dedykowanymi do tynków renowacyjnych.

SANIER zaleca po wykonaniu izolacji kurtynowej nałożenie na ściany tynków szerokoporowych – renowacyjnych. W budynkach podpiwniczonych występuje zjawisko wilgoci kondensacyjnej. Brak odpowiedniej wentylacji w piwnicy doprowadza do skraplania się wilgoci z powietrza w postaci kropel wody na ścianach. Skropliny wody spływają na posadzkę i tworząc kałuże a ściana, pokryta skroplinami wody, wydaje się przeciekać. Tynki szerokoporowe zapewniają odpowiedni poziom dyfuzyjności przegrody oraz gromadzą w swojej strukturze wykrystalizowane z przegrody sole. Tynki renowacyjne można malować farbami krzemianowymi, mineralnymi lub dedykowanymi do tynków szerokoporowych.

SANIER rekomenduje następujące specjalistyczne materiały budowlane:

Iniekty:

Koester Injektionsgel G4

Koester Injektionsgel S4

Koester IN 4

Koester IN 2

Koester IN 7

Tynki renowacyjne:

BOSTIK Sanierputz WTA

BOSTIK Sanierputz Weiss

KOESTER Sanierputz

Farby:

KABE Aquatex

BAUMIT Sanova EinlagenTrassputz

BAUMIT Sanova SP Grano

BAUMIT Sanova SP Grey

BAUMIT SanovaPre

3. Izolacja mineralna.

3.1 Przygotowanie powierzchni – nasycone solami tynki należy całkowicie usunąć. Następnie stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne elementy. Kruche fugi usunąć mechanicznie i podkuć przynajmniej na 2 cm – po skuciu luźnych fug należy uzupełnić spoiny zaprawą naprawczą. Podłoża muszą być nośne, równe, czyste, bez pęknięć, wolne od kurzu, farb, tłuszczu, gipsu i bitumów, a także zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przed wnikającą od spodu wodą.

Zalecam uszorstkowić podłoże betonowe mechanicznie, a następnie usunąć pył przed przystąpieniem do dalszych prac. Nierówne podłoże należy wyrównać zaprawą naprawczą - przy podłożu betonowym będą do wypełnienia raki/gniazda ziarnowe lub większe ubytki.

3.2 Sypiące się fugi należy skuć na głębokość minimum 2 cm – fugi skuwamy do stabilnego podłoża. Następnie należy odpylić skute miejsca i wypełnić zaprawą naprawczą.

3.3 Nakładamy szlam mineralny – możemy nałożyć szlam sztywny lub elastyczny, ale w przypadku szlamu sztywnego musimy pamiętać, że pęka on wraz z podłożem – podłoże, które ma być przeznaczone do obróbki, musi być wstępnie zwilżone – matowo wilgotne. Zaprawę należy aplikować w minimum dwóch cyklach roboczych – druga warstwa prostopadle do warstwy pierwszej, zawsze pokrywając 100 % powierzchni przeznaczonej do uszczelnienia. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 2,5 mm w każdym punkcie – bezpiecznie przyjąć 1,2-1,5 mm grubości warstwy na mokro szlamu elastycznego oraz 2-2,5 mm szlamu sztywnego – kontrolujemy grubość miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

Kolejną warstwę nanosić po związaniu pierwszej, pamiętając o zwilżeniu wodą (do stanu matowo wilgotnego) podłoża przed aplikacją drugiej warstwy szlamu uszczelniającego.

Szlam "zaciągamy" na posadzkę na szerokość min. 30cm oraz na ściany przylegające i strop – zalecamy nałożyć szlam mineralny na całą powierzchnię posadzki i zrobić tzw. wannę.

3.4 Na zaizolowaną ścianę nakładany obrzutkę pod tynk szerokoporowy – obrzutka nie powinna zajmować więcej niż 50% powierzchni ściany - dedykowana obrzutka pod tynki WTA.

3.5 Nakładamy tynk szerokoporowy – bardzo chłonne podłoża należy wstępnie zwilżyć. Przygotowany tynk można nakładać w jednym cyklu roboczym na grubość od 20 do 25 mm (ręcznie lub maszynowo). Zalecane jest stosowanie produktu zgodnie z wytycznymi WTA. Nadmiar materiału należy usunąć przy pomocy łaty lub szyny wyrównawczej. Należy jednocześnie kontrolować, czy powłoka nakładana jest równomiernie na grubość co najmniej 20 mm. Następnie tynk należy zatrzeć.

3.6 Następnie tynk możemy pokryć farbami krzemianowymi, mineralnymi lub innymi dedykowanymi do tynków renowacyjnych.

SANIER zaleca po wykonaniu izolacji mineralnej nałożenie na ściany tynków szerokoporowych – renowacyjnych. W budynkach podpiwniczonych występuje zjawisko wilgoci kondensacyjnej. Brak odpowiedniej wentylacji w piwnicy doprowadza do skraplania się wilgoci z powietrza w postaci kropel wody na hydroizolacji. Skropliny wody spływają na posadzkę i tworzą kałuże a ściana, pokryta skroplinami wody, wydaje się przeciekać. Tynki szerokoporowe zapewniają odpowiedni poziom dyfuzyjności przegrody oraz gromadzą w swojej strukturze wykrystalizowane z przegrody sole. Tynki renowacyjne można malować farbami krzemianowymi, mineralnymi lub dedykowanymi do tynków szerokoporowych.

SANIER rekomenduje następujące specjalistyczne materiały budowlane:

Szlamy mineralne:

BOSTIK K11 Schlamme Grau

PCI Barraseal CS

Koester NB1

Schomburg Aquafin 1K

HYDROSTOP Mieszanka 203

HYDROSTOP Mieszanka Profesjonalna 209

BOSTIK K11 Flex Schlämme

Koester NB Elastik

PCI Barraseal Flex

Schomburg Aquafin 2K/M

Tynki renowacyjne:

BOSTIK Sanierputz WTA

BOSTIK Sanierputz Weiss

KOESTER Sanierputz

Farby:

KABE Aquatex

BAUMIT Sanova EinlagenTrassputz

BAUMIT Sanova SP Grano

BAUMIT Sanova SP Grey

BAUMIT SanovaPre

Zapraszamy do Pobrania Naszego E-Book  - Hydroizolacje. 

Kliknij w obrazek.

Autor: Szymon Ziąbek.

#HydroizolacjeKupujWsanier #Sanier #Bostik #Koester #schomburg #PCI #Hydrostop #Hydroizolacja #Poradnik