fbpx
Typujemy mecze EURO2020(2021) - Dołącz do naszej zabawy.
11 czerwca, 2021
SIKA BUS - w SANIER Kraków
19 lipca, 2021

Regulamin Konkursu - RELAX

Regulamin Konkursu - Akcji Promocyjnej
„RELAX”

" IM WIĘCEJ PUNKÓW, TYM WIĘKSZA SZANSA NA WYGRANĄ"

§ 1. Definicje

Przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

 1. Konkurs – akcja promocyjna, pod nazwą „RELAX”, o charakterze konkursu, organizowana przez Organizatora, której zasady określa niniejszy regulamin;
 2. Organizator - Organizatorem i administratorem Konkursu jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607
 3. Czas trwania konkursu – jest to okres od 15.07.2021 r. do 15.08.2021 r (zgłoszenia w innym terminie nie będą przyjmowane).
 4. Uczestnik – przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), który zajmuje się wszelkimi pracami budowlano-wykończeniowymi i nabywa towary z oferty handlowej firmy SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04, w związku z wykonywanymi przez siebie pracami budowlano-wykończeniowymi. Z udziału w konkursie wyłączone są podmioty, które nabywają od Organizatora towary w celu ich dalszej odsprzedaży (dystrybutorzy). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu w Konkursie danego podmiotu podejmuje Organizator.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu, zamieszczony na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.sanier.pl/aktualnosci/ oraz przesyłany drogą e-mailową do Uczestników.
 6. nagrody – nagrody opisane w dalszej części regulaminu, które otrzymają Laureaci niniejszego konkursu;
 7. obrót –wielkość obrotu (liczona w PLN netto) zrealizowana przez danego Uczestnika dotycząca zakupu, dostępnego w ofercie asortymentu Organizatora.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Konkurs adresowany jest do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, warunki udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora konkursie Uczestnik akceptuje przystępując do niego.
 3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w konkursie uprawnień, z prawem żądania wydania nagrody włącznie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku konkursu.
 5. Zakończenie Konkursu nastąpi 15.08.2021 r., ogłoszenie wyników Punktacji oraz zdobytych Nagród nastąpi nie później niż w dniu 27.08.2021r.
 6. Nagroda zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 7. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem Opiekuna Handlowego.
 8. Z względu na RODO każdy z zarejestrowanych zostanie poinformowany o nadaniu mu numeru w Konkursie.

§ 3. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 REGON: 361400607.
 2. Każdy z biorących udział w konkursie przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na warunkach niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia Laureatów Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

§ 4. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie konkursowe określone niniejszym regulaminem polega na dokonaniu zakupów w firmie SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04 o jak największej wartości netto.
 2. Minimalna wartość kwalifikująca do uczestnictwa w konkursie to 1000zł netto
 3. Każdy 1000 zł netto = 1 punkt do konkursu.
 4. Produkty Firmy: Baumit, Farby KABE, Kerakoll są przemnażane 2x za każde 1000zł netto zakupionego produktu.
 5. W konkursie do wygrania jest 4 Różne nagrody.
  • 1 Miejsce: Voucher do Bukovina Resort  (Hotel, Termy, SPA, Restauracja). VIP
  • 2-3 Miejsca: Voucher do Bukovina Resort (Hotel, Termy, SPA, Restauracja).
  • 4-9 Miejsca: 2 Bilety do Parku Energylandia w Zator lub 2+1 Bilety do Termy Bokovina
  • 10-15 Miejsca: 2 Bilety do Aquapark Kraków.

§ 5. Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w konkursie, jak również ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody wygranej w konkursie.
 3. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie Uczestnicy:
  a) posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  b) prowadzący działalność gospodarczą (w każdej dopuszczonej prawnie formie)
  c) współpracujący z SANIER Sp. z o.o. Spółka komandytowa NIP: 945-218-42-04,
  d) spełniający kryteria wskazane w § 1 pkt 4).
 4. Z udziału w Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od jego zakończenia.
 2. Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora.
 4. Komisja Konkursowa przed przyznaniem nagród konkursowych zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dowodów zakupu produktów i weryfikacji prawidłowego naliczenia wartości kupionych produktów.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem.

§ 7. Sposób rejestracji

Celem zgłoszenia się do promocji, prosimy o wysyłanie na adres: konkurs@sanier.pl poniższe Dane:

  1. NIP
  2. Nazwa Firmy
  3. E-mail
  4. Imię i nazwisko (osoby zgłaszającej)
  5. Telefon kontaktowy

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailem na adres podany podczas rejestracji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 9. Nagrody

 

1 Miejsce: Voucher do Bukovina Resort  (Hotel, Termy, SPA, Restauracja). VIP 

 

Zwycięzcy wręczymy voucher o wartości 1500 zł do wykorzystania w Bukovina Resort.

Voucher ważny jest przez 1 rok od daty zakupu i może być wykorzystany na dowolne usługi BUKOVINA Resort:

-    pakiet pobytowy w rodzinnym Hotelu BUKOVINA

-    pakiet pobytowy w butikowym hotelu dla dorosłych - Hotelu HARNAŚ

-    pobyt w Termach BUKOVINA (goście Hotelu BUKOVINA mają  nieograniczony wstęp do Term w cenie pobytu)

-    zabiegi w Wellness BUKOVINA

-    usługi gastronomiczne w Restauracji BUKOVINA, Restauracji WIDOK lub Karczmie Zbójecki Łygotnik

Należy ci się relaks i wypoczynek!

 

2-3 Miejsca: Voucher do Bukovina Resort (Hotel, Termy, SPA, Restauracja).

 

Zwycięzcy wręczymy voucher o wartości 700 zł do wykorzystania w Bukovina Resort.

Voucher ważny jest przez 1 rok od daty zakupu i może być wykorzystany na dowolne usługi BUKOVINA Resort:

-    pakiet pobytowy w rodzinnym Hotelu BUKOVINA

-    pakiet pobytowy w butikowym hotelu dla dorosłych - Hotelu HARNAŚ

-    pobyt w Termach BUKOVINA (goście Hotelu BUKOVINA mają  nieograniczony wstęp do Term w cenie pobytu)

-    zabiegi w Wellness BUKOVINA

-    usługi gastronomiczne w Restauracji BUKOVINA, Restauracji WIDOK lub Karczmie Zbójecki Łygotnik

 

4-9 Miejsca: 2 Bilety do Parku Energylandia w Zator lub 2+1 Bilety do Termy Bokovina

 

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 37 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.
Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska i Małopolski, niespełna pół godziny drogi z Katowic i Krakowa, a od Wadowic czy Oświęcimia dzieli nas niespełna 20 kilometrów. Energylandia jest na rynku zaledwie od 7 lat - jednak mnogość atrakcji, najwyższy poziom obsługi i komfort Gości - spełniają najwyższe standardy. Rocznie odwiedzają nas tysiące turystów chcących doświadczyć rozrywki na najwyższym światowym poziomie. Bardzo istotny i ważny jest fakt, że w Energylandii, kupując JEDEN BILET WSTĘPU, możesz korzystać z wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu. Nie trzeba się już przejmować, że w połowie zwiedzania zabraknie pieniędzy na kolejną przejażdżkę dla Ciebie, czy Twoich dzieci. Można spędzić u nas cały dzień, od otwarcia do zamknięcia, korzystając ze wszystkich atrakcji, tyle razy ile tylko się chce! Gwarantujemy, że nikt nie będzie się nudził i na pewno każdy zechce do nas wrócić… po więcej!
Lub

Odpłyniesz z zachwytu! Termy BUKOVINA to 20 basenów termalnych o temperaturze wody 30-38℃, umożliwiającej relaks przez cały rok, bez względu na pogodę. To także strefa zabaw dla dzieci i młodzieży - minibaseniki, baseny z atrakcjami wodnymi oraz zjeżdżalne. Na terenie Term możesz jednocześnie skorzystać z 8 rodzajów saun, m.in. rzymskiej, fińskiej, góralskiej, kwiatowej, na podczerwień oraz z sauny śródziemnomorskiej. Połącz rozrywkę z leczniczym działaniem wód termalnych wydobywanych z głębokości aż 2 400 metrów. Wody BUKOVINY to bogactwo m.in.: sodu, wapnia, chloru, potasu, siarki i magnezu. Kąpiel w tak wysoko zmineralizowanej wodzie wpływa korzystnie na cały organizm - przede wszystkim na układ mięśniowo-kostny oraz sercowo-naczyniowy, działa bakteriobójczo, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz niweluje stres.

 

10-15 Miejsca: 2 Bilety do Aquapark Kraków.

 

Atrakcje

 • baseny o łącznej pow. ponad 2000 m²
 • brodzik dla dzieci z Wyspą Piratów,Tęczową zjeżdżalnią, fontanną AquaDinoPtakiem Cudakiem i wiele innych
 • 10 zjeżdżalni o łącznej długości ponad 800 m
 • 8 wanien jacuzzi solankowego
 • Rwąca Rzeka - 29 m krętego, rwącego, górskiego potoku
 • stacje hydromasaży (górnych, bocznych, dennych, leżankowych)
 • tory do pływania
 • 2 ścianki wspinaczkowe o wysokości 4 m
 • bramki do piłki wodnej, siatki do siatkówki oraz kosze do gry w koszykówkę
 • Tęczowa Ścieżka - czyli pływające kolorowe wysepki, umożliwiające…chodzenie po wodzie!
 • kompleks saunowy – ceramiczna łaźnia parowa, sucha sauna fińska i cedrowa, sauna solna oraz Studnia Lodowa
 • zjeżdżalnia Rodzinna Aligator! Mogą z niej na raz zjeżdżać aż 3 osoby!
 • Basen z falą!
 • Zjeżdżalnia Salamandra
 • nowe, zewnętrzne zjeżdżalnie wodne:
  • zjeżdżalnia pontonowa Kongo o długości 165m w tematyce dżungli. Wewnątrz efekty dźwiękowe: imitowane odgłosy egzotycznych ptaków i zwierząt.
  • ekstremalnie szybka zjeżdżalnia Nitro bez połączeń o odługości 106m. Wyposażona w efekty wizualne imitujące pas startowy.
  • zjeżdżalnia multimedialna Twister o długości 132 metrów naszpikowana efektami multimedialnymi.
  • zjeżdżalnia ognista Speed Fire o długości 155m: duża prędkość oraz efekty multimedialne.

 

§ 10. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sanier.pl/aktualnosci/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.