fbpx
Zgrzewanie membrany EPDM
Plan szkoleń w SANIER (maj-czerwiec 2023)
10 maja, 2023
termPIR - Płyty izolacyjne firmy GÓR-STAL
termPIR - Płyty izolacyjne firmy GÓR-STAL
1 czerwca, 2023

Hydroizolacja oczyszczalni ścieków - Materiały Hydrostop

Hydroizolacja oczyszczalni ścieków - Materiały Hydrostop

 

Firma Hydrostop proponuje kompleksowy system zabezpieczenia za pomocą materiałów mineralnych, krystalizujących, o lepszych parametrach uszczelniających, ale też łatwiejszych w stosowaniu, pozwalających na mniejszy reżim technologiczny na budowie. Produktów jest mniej, są bardziej uniwersalne i pozwalają na stosowanie ich przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

Wszystkie produkty Hydrostop posiadają komplet polskich dokumentów, dopuszczających je do użycia na budowie, a także potwierdzających ich odporność na środowiska agresywne.

 

1.Zabezpieczenie konstrukcji przed środowiskiem agresywnym.

 

1.1. Zabezpieczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni betonowych, oraz wnętrza zbiorników zarówno na wodę pitną jak i na ścieki bytowe.

 

Hydrostop Mieszanka Profesjonalna 209 

Hydrostop Mieszanka Profesjonalna 209

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna to najbardziej uniwersalny produkt do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych. Stosuje się go zarówno na nowe konstrukcje, jak i na stare betony, jako ostateczną wyprawę, po wykonaniu prac reprofilacyjnych. Służy do wykonywania izolacji przeciwwodnej ciężkiej do izolowania konstrukcji betonowych i żelbetowych przed wodą i agresywnością środowiska (np. wody gruntowe agresywności XA2, ścieki bytowe, czy gnojowica). Izolowanie elementów betonowych i konstrukcji żelbetowych polega na pokryciu ich cienką warstwą wyprawy z tego produktu, co daje izolację nieporównanie trwalszą od warstw bitumicznych i bentonitowych, gdyż właściwa izolacja tworzy się w strukturze konstrukcji. Produkt wywołuje w betonie dodatkową krystalizację, zamykającą mikrorysy i kapilary, a także ewentualne rysy skurczowe, uszczelniając beton do 10cm w głąb konstrukcji. Po skrystalizowaniu izolacja jest właściwie niemożliwą do uszkodzenia, w przeciwieństwie do typowych izolacji powłokowych.

Poza odpornością na środowiska agresywne, produkt ma też atest PZH na bezpośredni kontakt z wodą pitną.

Wykonanie izolacji polega na naniesieniu na konstrukcję produktu w ilości 1,6kg/m2 (dla uzyskania izolacji ciężkiej) za pomocą pędzla ławkowca, lub agregatu malarskiego/tynkarskiego. Produkt nanosimy na wilgotne, a wręcz mokre podłoże, co ma duże znaczenie przy pracach wykonywanych na dworze, przy zmiennych warunkach pogodowych. Przygotowanie podłoża polega na oczyszczeniu go silnym strumieniam wody (najlepiej z myjki ciśnieniowej), następnie odczekaniu około 15 minut aby woda obciekła. Po upływie 15 minut nanosimy produkt na wilgotne podłoże. Pielęgnacja produktu polega na utrzymaniu go w środowisku wilgotnym tak samo, jak konstrukcję betonową. W przypadku dużej wilgotności na dworze, lub opadów deszczu, natura wykona za nas pielęgnację.

 

Właściwości produktu:

 • Głęboka penetracja betonu, od 5 do 10cm,
 • Uszczelnia niepracujące rysy do 0,5mm
 • Dobra przyczepność,
 • Wodoszczelność minimum 60m słupa wody,
 • Tylko jedna lub dwie warstwy wyprawy,
 • Szybkie dojrzewanie wyprawy,
 • Nakładanie na wilgotny beton,
 • Można nakładać przy parciu wody,
 • Nieograniczona trwałość uszczelnienia,
 • Dostęp wody odnawia zdolnosć uszczelniania,
 • Mrozoodporność betonu F50 potraja się,
 • Powłoka całkowicie odporna na ultrafiolet,
 • Odporna na wody o agresywności XA2,
 • Uszczelnienia podziemia także od wewnątrz,
 • Paroprzepuszczalna,
 • Ogranicza karbonatyzacje,
 • Strukturalnie zgodna z betonem,
 • Ekologiczna, nieszkodliwa dla zdrowia.

1.2. Zabezpieczenie spodu płyt dennych nowych zbiorników.

 

Hydrostop Mieszanka 203

Hydrostop Mieszanka 203

 

 

 

 

 

 

 

Hydrostop-Mieszanka służy do uszczelniania betonowych konstrukcji przed napierającą wodą i do izolowania od środowiska agresywności XA2. Uszczelnienie elementów betonowych i konstrukcji żelbetowych polega na rozsypaniu cienkiej warstwy produktu za pomocą sita, przez pręty zbrojeniowe, bezpośrednio przed wykonaniem betonowania. Produkt w odróżnieniu od materiałów bitumicznych, jest niewrażliwy na warunki atmosferyczne. Posypkę możemy wykonywać zarówno w temperaturach ujemnych, jak i przy lekkich opadach deszczu. Dzięki temu znacząco przyśpieszamy harmonogram prac na budowie uniezależniając się od warunków atmosferycznych, ale też uzyskujemy izolację nieporównanie skuteczniejszą od izolacji bitumicznych i bentonitowych, bo niemożliwą do przebicia, czyli uszkodzenia.  Produkt wnika w spód płyty/stopy żelbetowej i powoduje krystalizację wewnątrz betonu, analogicznie jak produkt Mieszanka Profesjonalna 209. Uszczelnia się nim głównie spód płyty fundamentowej, ławy, stopy, posadzki zbrojone.

 

Własności produktu:

 • Penetracja w głąb betonu na minimum 5cm,
 • Wodoszczelność minimum 50m słupa wody,
 • Dostęp wody odnawia zdolność uszczelniania,
 • Łatwość uszczelniania spodu płyt betonowych,
 • Nieograniczona trwałość uszczelnienia,
 • Odporność na wody agresywności XA2,
 • Kompatybilność z betonem,
 • Uszczelnienia podziemia także od wewnątrz,
 • Uszczelnia niepracujące rysy do 0,5mm w spodzie płyty fundamentowej,
 • Produkt ekologiczny, nieszkodliwy dla zdrowia.

 

2. Naprawa powierzchni betonowych obiektów istniejących.

 

W ofercie firmy Hydrostop znajdują się również materiały PCC do wykonania reprofilacji konstrukcji żelbetowych. Po wykonaniu reprofilacji, ostateczną warstwę ochronną tworzymy przez zastosowanie Hydrostop Mieszanki Profesjonalnej 209.

 

2.1. Powstrzymanie korozji stali i betonu.

 

Po usunięciu słabych, skorodowanych warstw betonu, należy nasączyć ścianę produktem powstrzymującym korozję zbrojenia i betonu.

 

Hydrostop Pasywujący nr 463

Hydrostop Pasywujący nr 463

Możliwość zamówienia produktów w oddziale SANIER, za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub pod numerem

E: a.kaczmarski@sanier.pl
T: +48 697 691 472

lub

E: d.karlik@sanier.pl
T: +48 883 292 303

 

 

 

 

 

 

Hydrostop-Pasywujący jako materiał o silnych własnościach antykorozyjnych stosuje się w zestawieniu z innymi produktami Hydrostop do ochrony stali przed korozją. Hydrostop-Pasywujący stosuje się do nasączaniu powierzchni betonu w miejscach zbyt cienkiej otuliny prętów zbrojeniowych. Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji. Produkt jest niepalny.

Produkt można też stosować jako ciecz zarobową do zapraw Hydrostop do reprofilacji betonów, celem przyśpieszenia ich wiązania.

 

Własności produktu:

 • Silne działanie antykorozyjne,
 • Penetracja betonu przez przesiąkanie i dyfuzję,
 • Szczególnie przeznaczony jako płyn zarobowy do zapraw reprofilacyjnych,
 • Przyspiesza dojrzewanie produktu Hydrostop-Reper,
 • Trwały efekt pasywacji,
 • Kompatybilność z betonem.

2.2. Reprofilacja konstrukcji.

W zależności od grubości warstwy którą musimy uzupełnić, firma Hydrostop oferuje dwa rodzaje zapraw do reprofilacji:

 

Przy ubytkach do 6mm Hydrostop Szpachlowy 453.

Hydrostop Szpachlowy 453

Możliwość zamówienia produktów w oddziale SANIER, za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub pod numerem

E: a.kaczmarski@sanier.pl
T: +48 697 691 472

lub

E: d.karlik@sanier.pl
T: +48 883 292 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrostop-Szpachlowy stosuje się do wykonywania pocienionego tynku w ramach prac reprofilacyjnych w budowlach nowych i na skorodowanych  konstrukcjach żelbetowych.

Warstwą grubości maksymalnie 6mm pokrywa się beton surowy oraz naprawiony produktem Hydrostop-Reper. Uzyskuje się ochronę całej powierzchni, wygładzenie i zamaskowania miejsc po naprawach. Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji. Produkt jest niepalny.

 

Własności produktu:

 • Łatwość nakładania ręcznego i maszynowego,
 • Niski skurcz, obniżony moduł sprężystości,
 • Dobra przyczepność do podłoża,
 • Mrozoodporność,
 • Kompatybilność z betonem i Reperem.

 

Przy ubytkach powyżej 6mm Hydrostop Reper 423.

Hydrostop Reper 423

Możliwość zamówienia produktów w oddziale SANIER, za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub pod numerem

E: a.kaczmarski@sanier.pl
T: +48 697 691 472

lub

E: d.karlik@sanier.pl
T: +48 883 292 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrostop Reper jest uszlachetnioną zaprawą cementową PCC, mrozoodporną, ze zredukowanym skurczem, przyśpieszonym dojrzewaniem i włóknem polipropylenowym równomiernie rozkładającym naprężenia w trakcie dojrzewania. Hydrostop-Reper jest stosowany do wykonywania typowych prac reprofilacyjnych w budowlach nowych i na skorodowanych konstrukcjach żelbetowych, ale również jest też wykorzystywany w miejscu występowania raków, wstecznych spadków, czy błędów w ustawieniu szalunków.

 

Własności produktu:

 • Silne własności tiksotropowe zaprawy PCC,
 • Niski skurcz, obniżony moduł sprężystości,
 • Dobra przyczepność do podłoża,
 • Wodoszczelność i mrozoodporność,
 • Kompatybilność z betonem.

 

Autor: Marek Mularczyk