fbpx
Czyszczenie magazynów w SANIER!
Oferta promocyjna: Czyszczenie magazynów w SANIER! Zgarnij telewizor i wiele więcej!
30 listopada, 2023
odpadajace tynki
Mokra ściana, pleśń i odpadający tynk – co zrobić?
18 grudnia, 2023

Hydroizolacja w okresie zimowym - Jakie produkty wybrać?

Hydroizolacja w okresie zimowym

Jakie produkty wybrać i jak ją wykonać?

 

Realizacja prac hydroizolacyjnych podczas przymrozków przy użyciu konwencjonalnych materiałów może być ryzykowna i nieskuteczna. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak wykonywać hydroizolację w okresie zimowym. Istotny jest przede wszystkim dobór materiałów i technologii odpowiednich do stosowania w niskich temperaturach.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak wykonywać prace hydroizolacyjne w okresie zimowym? 

Jak wybrać produkty do hydroizolacji w okresie jesienno-zimowym?

Jakie produkty do hydroizolacji wybrać w okresie zimowym (temperatura poniżej +5°C)

Jak aplikować produkty do hydroizolacji w niskich temperaturach?

Jak wybrać produkty i technologię wykonania hydroizolacji w okresie jesienno-zimowym?

 

Hydroizolacja w okresie zimowym

 

 

Hydroizolacja podziemnych  części budynku w okresie zimowym jest zagadnieniem problematycznym. Szereg prac wykonuje się na zewnątrz budynku, dodatkowo wiele z prac hydroizolacyjnych tzw. prace mokre, których realizacja w temperaturze poniżej +5°C bywa utrudniona. Jednak prawdziwy problem pojawia się w przypadku jeszcze niższych temperatur.  Znajdziemy niewiele produktów  do hydroizolacji, z których można korzystać, gdy temperatura utrzymuje się w okolicach 0 °C.

 

Jak wykonywać prace hydroizolacyjne w okresie zimowym?

 

Sposobów na radzenie sobie z niskimi temperaturami na placu budowy jest kilka. Jednym z nich jest stosowanie siatek, kurtyn (plandek) na rusztowaniach lub specjalnych namiotów. Wydzielona w ten sposób strefa robocza musi być dodatkowo podgrzewana za pomocą nagrzewnic - nagrzewnice należy uruchomić ok 24 godzin przed aplikacją powłok hydroizolacyjnych na zabezpieczone podłoże.

 

 

Jak wybrać produkty do hydroizolacji w okresie jesienno-zimowym? (minimalna temperatura +5°C)

 

Dokładne uwzględnienie warunków atmosferycznych i dostosowanie wyboru produktów do panującej temperatury to kluczowe elementy skutecznej hydroizolacji w warunkach zimowych. Większość produktów do hydroizolacji stosuje się w temperaturach powyżej +5°C. Wynika to z faktu, że masy bitumiczne są zazwyczaj w postaci dyspersji wodnych, a szlamy cementowe wymagają rozrabiania przy użyciu wody lub wykorzystują dyspersje wodne (składnik płynny szlamów elastycznych).

 

W okresie przejściowym, gdy temperatura utrzymuje się powyżej zera, kluczową kwestią jest zastosowanie produktów szybkowiążących. Decydując się na produkty na bazie polimerowo-bitumicznej, które są modyfikowane tworzywami sztucznymi, najlepiej zdecydować się na produkty dwukomponentowe (masy KMB) np. BOSTIK BLOCK B525 TERRA 2K (Dickbeschichtung 2K), PCI Pecimor 2k, Koester Deuxan 2K,Koester Bikuthan 2K. W przypadku dwuskładnikowych mas bitumicznych oprócz emulsji, używa się także środków utwardzających, co umożliwia tworzenie warstwy uszczelniającej zarówno przez odparowanie wody, jak i poprzez reakcję chemiczną.

 

Trzeba pamiętać, że podany na opakowaniu lub karcie technicznej czas schnięcia/wiązania  dotyczy temperatury normowej. W niższych temperaturach oraz przy zwiększonej wilgotności powietrza ten okres ulega wydłużeniu. Przed przystąpieniem do pracy zaleca się przechowywanie opakowań z materiałem w ogrzewanym pomieszczeniu, co pozwala na odpowiednie podniesienie ich temperatury. Czas ten jest uzależniony od temperatury, w jakiej materiał był transportowany i magazynowany.

 

W przypadku zapraw i szlamów uszczelniających (np.BOSTIK C514 Terra 1K (dawne K11 Schlämme Grau), które również powinny cechować się szybkim czasem wiązania, należy pamiętać, że deklarowany czas wiązania odnosi się do temperatury zbliżonej do 20°C. W niższych temperaturach oraz przy zwiększonej wilgotności powietrza proces wiązania oraz przyrost wytrzymałości ulegają spowolnieniu.

Szybkosprawne szlamy uszczelniające najczęściej są produktami jednokomponentowe i wymagają przed przystąpieniem do aplikacji rozrobienia z wodą, dlatego najlepiej rozrobić je z wodą o temperaturze ok. 25°C.  Temperatura wody nie może jednak być zbyt ciepła, gdyż mogłoby to drastycznie skrócić czas zachowania parametrów roboczych i niekorzystnie wpłynąć na wielkość skurczu zaprawy.

Natomiast tynki cienkowarstwowe, takie jak akrylowe, silikonowe lub siloksanowe można nakładać przy minimalnej temperaturze wynoszącej +5°C. Dostępne są również modyfikatory, które umożliwiają aplikację tynków nawet w temperaturze zbliżonej do 0°C.

Hydroizolacja BOSTIK BLOCK B525 TERRA 2K (dawne Dickbeschichtung 2K A+B)

PCI Pecimor 2k

 

 

 

 

 

 

 

Koester Deuxan 2K

 

 

 

 

 

Koester Bikuthan 2K

 

 

 

 

 

Produkty do hydroizolacji w okresie zimowym (temperatura poniżej +5°C)

 

Nawet w trudnych warunkach pogodowych (temperatura poniżej +5°C) można wykonać niezbędne prace hydroizolacyjne, jednak z wykorzystaniem odpowiednich do tego zadania produktów. Jednak przede wszystkim należy uwzględnić zalecenia Wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej. Według których zaleca wstrzymanie prac budowlanych w konkretnych przypadkach (niskie temperatury w połączeniu z silnym wiatrem i/lub opady atmosferyczne, mgła, oszronienie lub szadź).  To nie tylko kwestia właściwego nałożenia materiałów i utworzenia hydroizolacyjnej warstwy, ale także zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli jednak warunki pogodowe pozwalają na przeprowadzenie prac budowlanych, w temperaturach oscylujących między  +5°C  a –5°C (gdy nie występują opady atmosferyczne, mgła, oszronienie lub szadź) można zastosować zimowe wersje mas KMB. To materiały  złożone z dwóch komponentów: emulsji bitumicznej o obniżonej temperaturze zamarzania i proszku reakcyjnego – umożliwiają przeprowadzanie prac w okresie mrozu.

Zastosowanie mas bitumicznych o większej grubości pozwala nie tylko na stworzenie izolacji przeciwwilgociowej, lecz także hydroizolacji przeciwwodnej. Dzięki możliwości utworzenia bezszwowej, ciągłej warstwy bez połączeń, eliminuje się ryzyko przesiąkania wody dzięki pełnemu połączeniu z podłożem. Przy użyciu tej technologii łatwo jest również precyzyjnie i skutecznie uszczelnić krytyczne obszary, takie jak połączenia ściany z ławą fundamentową, miejsca przyłącza instalacji, czy szczeliny dylatacyjne. Warto jednak zaznaczyć, że długotrwałym minusem jest czas schnięcia, który wynosi od około 3 dni w temperaturze +5°C do nawet tygodnia przy temperaturach poniżej zera. Po przeprowadzeniu prac budowlanych w trudnych warunkach pogodowych (w temperaturach oscylujących między  +5°C  a –5°C, gdy nie występują opady atmosferyczne, mgła, oszronienie lub szadź) należy poddać ponownej ocenie prace uszczelniające po zakończeniu okresu zimowego.

 

 

Jak aplikować produkty do hydroizolacji w niskich temperaturach?

 

Przygotowanie podłoża

W trakcie niewielkich mrozów na powierzchni można zauważyć szron. Takie podłoże, a także powierzchnie pokryte cienką warstwą lodu lub nawilżone w chwili przekroczenia temperatury zerowej, nie są odpowiednie do nanoszenia materiału izolacyjnego. Aby prawidłowo przeprowadzić izolację za pomocą materiałów przeznaczonych na okres zimowy, konieczne jest podniesienie temperatury podłoża, jednocześnie zapewniając jego osuszenie.

 

Pielęgnacja produktów do hydroizolacji - o czym pamiętać?

Nie należy zapominać o odpowiedniej pielęgnacji produktów. W okresie letnim należy pamiętać o zabezpieczeniu wykonanych elementów przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Z kolei w warunkach niskich temperatur konieczne jest ochrona przed utratą ciepła. Nie można zapominać, że graniczną temperaturą ich zastosowania jest zazwyczaj +5°C. Dotyczy to nie tylko chwili nakładania, ale także okresu bezpośrednio po nim.

 

Jak wybrać produkty i technologię wykonania hydroizolacji w okresie jesienno-zimowym?

 

Dobór materiałów do hydroizolacji zależy od konkretnego przypadku. Dlatego najlepiej umówić się na konsultacje z naszym technologiem, który pomoże państwu dobrać produkty odpowiednie do konkretnego przypadku.

Dobór technologii i materiałów to spotkanie on-line lub w siedzibie SANIER (zalecane) w czasie którego dowiesz się więcej o:

-izolacji pionowych, poziomych, zewnętrznych, wewnętrznych, przeciwwilgociowych oraz odtworzenia izolacji

-renowacje budynków

-uszczelniania pęknięć i rys w stropach oraz reprofilacja spadków

-naprawy konstrukcji, piwnic, balkonów, logii, tarasów i posadzek

-wykończenia tarasów i balkonów

-rozbudowy i przebudowy budynków

 

Usługa doradcza dobrania technologii i materiałów obejmuje:

 

-instrukcję techniczną wykonania hydroizolacji

-listę materiałów wraz z ich wyceną

-karty techniczne produktów z instrukcją zużycia

Doradztwo w zakresie technologii i materiałów do hydroizolacji Konsultacja technologii i materiałów, to spotkanie on-line lub w siedzibie SANIER (zalecane) w czasie którego dowiesz się:

-dlaczego hydroizolacja jest podstawą, aby mieszkać w domu bez wilgoci i grzybów

-jaką hydroizolację dobrać do Twojego domu (jakie badania wykonać i na co zwrócić uwagę)

-jak powinna wyglądać poprawa technologia hydroizolacji fundamentów, garażu, łazienki, balkonu/tarasu oraz dachu

-najważniejsze informacje o materiałach niezbędnych do wykonania hydroizolacji, iniekcji i renowacji

-pokażemy Ci materiały, wzorniki i wytłumaczymy jak aplikować konkretne produkty

-udzielimy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, dotyczące każdej kwestii związanej z hydroizolacją domu

-ustalimy kolejność prac, jakie należy podjąć, aby trwale i skutecznie zabezpieczyć dom przed działaniem wody