fbpx
Rodzaje silikonów
Silikony w chemii budowlanej - po co i do czego ?
11 sierpnia, 2020
PROMOCJA
10 września, 2020

Cement portlandzki - Historia, skład, zastosowanie, i oznakowanie. (cz.1)

Historia cementu portlandzkiego.

Wynalezienie cementu portlandzkiego przypisywane jest Anglikowi Josephowi Aspdinowi, który w 1824 uzyskał patent na jego wyrób. Nazwa pochodzi od koloru otrzymanego cementu, który przypominał wynalazcy kolor wapienia portlandzkiego – wówczas jednego z najlepszych i najdroższych materiałów budowlanych w Wielkiej Brytanii, choć obecnie cement portlandzki występuje w różnych odcieniach, od ciemnoszarego po biały (ta ostatnia odmiana pozbawiona jest związków żelaza).

Cement, używany do produkcji betonu, pozwolił na budowę imponujących brył z czasów rewolucji przemysłowej, mostów, wiaduktów i fabryk. Produkcje tego materiału uruchomiono najpierw w Wielkiej Brytanii, później Niemczech i Francji, do końca XIX wieku był już uzywany powszechnie.


Zastosowanie cementu

Cement portlandzki proszek

Cement portlandzki - skład

Otrzymuje się go z połączenia zmielonego klinkieru cementowego z gipsem. Klinkier cementowy otrzymuje się przez wypalenie w temperaturze 1450 °C mieszaniny zmielonych surowców zawierających wapień i glinokrzemiany. W skład chemiczny klinkieru wchodzą: alit, krzemian trójwapniowy (50–65% masy klinkieru), belit, krzemian dwuwapniowy (ok. 20% masy klinkieru, brownmilleryt, związek tlenku wapnia, tlenku glinu i tlenku żelaza (III) (ok. 10% masy klinkieru), glinian trójwapniowy (ok. 10% masy klinkieru) oraz inne związki glinu, wapnia i magnezu.

Do klinkieru produkowanego z powyższej mieszanki dodaje się gips lub mieszankę gipsu i anhydrytu, regulatora czasu wiązania oraz do 5% innych składników (wapień, żużel, pucolan). Następnym krokiem jest zmielenie całości w specjalnym młynie cementu. Jako pył, cement portlandzki wymaga ostrożności. Jest żrący i może wywoływać oparzenia, a wdychanie drobnych cząstek może powodować groźne choroby płuc (łącznie z rakiem) - w przeszłości bardzo często spotykane u pracowników cementowni.


Rodzaje Portlandzkiego:

 • zwykły (ciekawostka: jego wytrzymałość po 7 dniach odpowiada wytrzymałości osiąganej przez cement portlandzki szczególnie szybkotwardniejący po 24 godzinach)
 • szybkotwardniejący
 • bardzo szybkotwardniejący
 • o ultrawysokiej wytrzymałości wczesnej
 • siarczanoodporny
 • portlandzki biały
 • portlandzki pucolanowy

Warto wiedzieć, że znakowanie cementu związane jest z jego składem. Jeżeli cement zawiera dodatki w postaci żużli czy popiołów to określa się go mianem wieloskładnikowego i oznacza symbolem CEM II.

Oprócz cementów portlandzkich żużlowych czy popiołowych wymienia się również cementy krzemionkowe. Ich przeciwieństwem pozbawionym dodatków jest oczywiście cement typu CEM I.


Porównanie właściwości cementów z grupy CEM I i CEM II

 

CEM I

CEM II

to typowy cement portlandzki

cement wieloskładnikowy

jego wytrzymałość wczesna wzrasta szybko

 wytrzymałość wczesna wzrasta umiarkowanie

ciepło hydratacji jest wysokie

ciepło hydratacji nie jest wysokie

czas wiązania jest krótki

czas wiązania jest długi

 


Przykładowy cement dostępny w naszej ofercie.

Oznakowanie cementu:

Produkowane cementy różnią się między sobą wytrzymałością mechaniczną oraz tempem jej przyrastania.

Na tej podstawie wyróżnia się trzy klasy wytrzymałościowe cementu portlandzkiego:

 • 32,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 32,5–52,5 MPa)
 • 42,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 42,5–62,5 MPa)
 • 52,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: >52,5 MPa)

Liczba określająca klasę cementu informuje o minimalnej wytrzymałości normowej zaprawy na ściskanie, wyrażonej w MPa po 28 dniach twardnienia. Ze względu na tempo przyrastania wytrzymałości cementy dzieli się następująco:

 • z normalną wytrzymałością wczesną – oznaczenie N
 • z wysoką wytrzymałością wczesną – oznaczenie R

 


 

Zastosowanie:

Cement portlandzki:

 • CEM I 42.5R - nawierzchnie dróg, placów, prefabrykaty betonowe
 • CEM I 52.5R - beton towarowy, prefabrykaty wielko- i drobnowymiarowe, konstrukcje sprężone, specjalne zaprawy murarskie
 • biały czysty - mieszanki do betonu architektonicznego, prefabrykaty
 • popiołowy  CEM II/B-V 32,5R - jastrychy, posadzki, chudy beton, prefabrykaty drobnowymiarowe
 • żużlowy  CEM II/B-S 42.5R - stabilizacja gruntu, fundamenty, zaprawy
 • wieloskładnikowy  CEM II/B-M (V-LL) 32.5R - beton zwykły lub cementowy, zaprawy, prefabrykaty