Menu produktów

Bestsellery

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Źródła zawilgocenia obiektów

 

 

 

Jednym z pierwszych kroków w wypadku prac renowacyjnych jest określenie źródła zawilgocenia. Jakie mogą być przyczyny?

 

 

-oddziaływanie wód znajdujących się w gruncie, przedostających się do ścian na skutek braku lub uszkodzenia izolacji poziomych i pionowych

-działanie wód opadowych (zarówno pośrednie i bezpośrednie)

-zawilgocenie przez wody napływowe

-oddziaływanie wody i wilgoci pochodzącej z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

-wilgoć pochodzenia kondensacyjnego powstająca w wyniku niewłaściwej termoizolacji  ścian, często w połączeniu ze złą wentylacją pomieszczeń

-higroskopijny pobór wilgoci

 

 

Jak rozpoznać źródło zawilgocenia?

 

W pierwszym etapie najistotniejsza będzie obserwacja. W zależności od źródłą zawilgocenia mamy widoczne różne objawy. Także  intensywność procesów destrukcyjnych jest inna w zależności od przyczyny zawilgocenia.

 

1.Ukształtowanie terenu (układ warstw gruntu) i/lub spadek terenu kierujący wodę opadową w kierunku budynku.

 

Skutek: Plamy na ścianach murowanych.

 

2.Woda podciągana kapilarnie. Zdolność podciągania kapilarnego zależy od warunków gruntowych, rodzaju materiału i średnicy kapilar.

 

Skutek: Pas zawilgocenia na niemal stałej wysokości.

 

3.Ominięcie izolacji. Zdarza się, że z np. na zmianę użytkowania przyległego terenu, zastosowana hydroizolacja może być zbyt słaba. W niektórych przypadkach dywaniki asfaltowe, służące do naprawy chodników przyległych do ścian zewnętrznych budynku, omijają izolację poziomą przegród.

 

Skutek:Wilgoć wyraźnie nasilająca się z upływem czasu, wiąże się z transportem szkodliwych soli.

 

4.Oddziaływanie wód opadowych.

 

Skutek: Nieregularne zawilgocenie ścian zewnętrznych.

 

5.Kondensacja pary wodnej, spowodowana zbyt małą izolacyjnością  termiczną  (najczęściej zimą ciepłe powietrze skrapla się na przegrodach ) lub bezwładnością termiczną budynku (wiosną i latem napływające z zewnątrz ciepłe powietrze skrapla się w zetknięciu z chłodną przegrodą).

Skutek: Zawilgocenie może występować w całym budynku jak również fragmentarycznie.

 

6.Higroskopijność materiałów budowlanych. Sole budowlane pobierają wilgoć z powietrza, wiążą parę wodną, rozpuszczają się i powodują zawilgocenie.

 

Skutek: Nieregularne, wilgotne lub mokre plamy, pojawiające się  i znikające w zależności od skutków atmosferycznych.

 

7.Łączne oddziaływanie kilku rodzajów wilgoci.  (rozbryzgowej, wchłoniętej higroskopijnie i kapilarnie)

 

Podciąganie kapilarne bardzo rzadko jest jedyną przyczyną zawilgocenia, dlatego nie można określić jego przyczyn wyłącznie na podstawie obserwacji.

 

Pozioma linia, wskazuje na zawilgocenie na skutek podciągania kapilarnego. Nieregularne, ciemne plamy świadczą o higroskopijnym poborze wilgoci przez zasolony tynk. Plamy i zabrudzenia w dolnej części muru nad poziomem terenu to natomiast objawy oddziaływania wody rozbryzgowej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowe informacje na temat procesu hydroizolacji znajdziesz  w naszym poradniku:

Część 1  <- kliknij i sprawdź

Część 2 <- kliknij i sprawdź

Dysponujemy gronem fachowców, którzy z przyjemnością Ci doradzą. W razie dodatkowych pytań zadzwoń do nas na numer 533 343 595.

in Artykuły