Menu produktów

Bestsellery

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Asfalt

Materiał (lepka ciecz lub skała) pochodzenia naturalnego (asfalt naturalny) lub otrzymywany jako jedna z frakcji przerobu ropy naftowej (asfalt ponaftowy), o konsystencji stałej lub półstałej o barwie od ciemnobrązowej do czarnej.

Asfalt dzielimy na:

 

Asfalt naturalny – złoża asfaltu występujące w przyrodzie na ogół w pobliżu złóż ropy naftowej w postaci:

  • złóż bitumicznych – o zawartości 55–98% czystego asfaltu,
  • skał bitumicznych – najczęściej są to wapienie, dolomity, czasem piaskowce, skały o porowatej strukturze nasycone asfaltem, w których zawartość asfaltu wynosi ok. 10–15% objętości skały.

Asfalt naturalny jest zbyt twardy, aby by mógł być stosowany jako samodzielne lepiszcze. Stosuje się go jako dodatek do asfaltów ponaftowych w ilości 5–15% w, w celu poprawienia ich właściwości.

Asfalt ponaftowy – najcięższa frakcja po destylacji ropy naftowej. W zależności od modyfikacji technologicznej, którym asfalt zostaje poddany, otrzymywany produkt dzieli się na podstawowe grupy:

  • asfalt drogowy – stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych asfaltowych (dywaniki asfaltowe) i asfalto-betonowych, remontu nawierzchni, spryskiwania świeżo wykonanych nawierzchni itp.
  • asfalt izolacyjny – stosowany do wytwarzania mas potrzebnych przy produkcji papy, emulsji, lepików, kitów, mas do wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych.
Asfalt
droga asfaltowa
in Słownik pojęć. Tags: Asfalt