Menu produktów

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Co to znaczy akumulacyjność cieplna ściany ?

Zdolność do magazynowania (akumulowania) ciepła i oddawania go w momencie, gdy pomieszczenie się wychładza.

Akumulacyjnością ściany to zdolność magazynowania ciepła. Zależy to głównie od ciężaru przegrody i materiału, z którego jest wykonana. Dlatego budynki z materiału ceglanego i budynki o dużej nośności mają znacznie wyższą zdolność akumulacji niż budynki drewniane i budynki o lekkiej konstrukcji (drewniane lub stalowe).

Stabilność termiczna budynku zależy od kumulacji ścian działowych, przegród i konstrukcji (np. układu warstw) czyli od czasu, w którym temperatura wewnętrzna pozostaje stała pomimo zmian warunków zewnętrznych (np. Silny mróz czy podmuchy) lub wyłączenia
ogrzewania. Aby przegroda kumulowała ciepło i oddawała je do wewnątrz, należy ją zaizolować od zewnątrz.

W budynkach stale zamieszkanych wymagana jest wysoka stabilność termiczna, ponieważ pomaga ona ustabilizować temperaturę w pomieszczeniu. Jest to jednak niekorzystne w domach, które nie są regularnie użytkowane i ogrzewane tylko w weekendy. np domki letniskowe, domki na działkach rolnych, domki gospodarcze-narzędziowe.

Pojemność cieplna i moc grzewcza.

Pojemność cieplna i moc grzewcza wymagana dla zmiany temperatury.

Z cech materiałów budowlanych wynika wprost ich pojemność cieplna. Określa ona ilość ciepła jaką oddaje lub przyjmuje dany materiał przy zmianie temperatury.

Wyjaśnijmy to prosto.

Przykładowo - 1m3 Betonu zbrojonego dla wzrostu temperatury o 1K ( różnice temperatury wyraża się w stopniach Kelvina ) potrzebuje 0,667 kWh.

Tyle samo ciepła może oddać kiedy temperatura spadnie o 1K

Pokażemy wam kolejny przykład istoty akumulacji cieplnej.

W budynku o ciężkiej konstrukcji i bardzo dobrej izolacji cieplnej (C/B) temperatura nie powinna się obniżyć więcej niż o 1°C i to przy założeniu ze na zewnątrz jest -20°C.

Budynek o ciężkiej konstrukcji i słabej izolacji cieplnej (C/S) temperatura wewnętrzna może się obniżyć o 3°C. Później będzie trzewa użyć więcej energii na ogrzanie pomieszczenia do zalecanych 20°C

Akumulacja cieplna
in Słownik pojęć. Tags: akumulacyjność