Menu produktów

Bestsellery

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Jak wybrać materiały do hydroizolacji ścian i fundamentów?

 

Dobór odpowiednich materiałów budowlanych i hydroizolacyjnych nie jest prostym zadaniem. W tym wypadku  najlepiej zgłosić się do specjalisty, który pomoże nam oszacować jakie produkty najlepiej nam się sprawdzą oraz dobierze materiały do naszych możliwości finansowych. Warto pamiętać, że cena łączy się z jakością, jednak nie zawsze najdroższe rozwiązania będą dla nas najlepsze.

 

Jakie czynniki wpływają na dobór materiałów do hydroizolacji?

 

Decydując się na dobranie materiałów do hydroizolacji na własną rękę nie możemy sugerować się tym co wybrał nasz sąsiad lub co poleca nam rodzina. To dużo bardziej skomplikowane zadanie, ponieważ źle dobrane materiały mogą okazać się nieskuteczne, co wiąże się z późniejszymi pracami nad wymianą izolacji.  Wszystkie dodatkowe prace potęgują koszty, których moglibyśmy uniknąć wybierając odpowiednie materiały hydroizolacyjne.

 

Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze materiałów do hydroizolacji jest typ i sposób użytkowania budynku lub konkretnego pomieszczenia. Inne materiały stosujemy na zewnątrz i wewnątrz budynku m.in. dlatego, że skutki działania promieni UV mogą doprowadzić do zniszczenia niektórych produktów. Dlatego wybieraj materiały musimy uwzględnić miejsce aplikacji oraz rodzaj i układ warstw izolacyjnych. Musimy również wziąć pod uwagę  działanie warunków klimatycznych i  gruntowo-wodnych ( istotne w tym wypadku są  wyniki badań gruntowych). Nie możemy zapomnieć również o obecności agresywnych związków w glebie i wodzie. Często stawiane są również dodatkowe wymagania sanitarne. Stosując odpowiednią izolację zapewniamy bezpieczeństwo i odpowiednie warunki higieniczne, a także oszczędność na lata.

 

Rodzaj izolacji dobieramy ze względu na stopień zagrożenia.

 

Woda stanowi zagrożenie dla budynku nie tylko w postaci deszczu, śniegu i mgły, ale również nie można ignorować poziomu wód gruntowych. Należy pamiętać, że poziom wód gruntowych może się zmieniać w ciągu roku. Jeśli nie mamy pewności na jaki rodzaj hydroizolacji się zdecydować, warto postawić na izolację przeciwwodną, która jest dużo skuteczniejszą ochroną niż izolacja przeciwwilgociowa.

 

Rodzaje i przeznaczenie hydroizolacji

 

W poprzednicha artkułach opisywaliśmy różne rodzaje klasyfikacji materiałów do hydroizolacji  takie jak:

-klasyfikację ze względu na sposób ułożenia warstw hydroizolacji: izolacje pionowe (ściany zewnętrzne, ściany fundamentów) i izolacje poziome (hydroizolacja fundamentów, stropów i dachów).

-typ zagrożenia: przeciwwilgociowe (chroni przed wilgocią) i przeciwwodne (chroni przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne)

-rodzaj: hydroizolacje typu lekkiego (ochrona przed przenikaniem wilgoci), hydroizolacje typu średniego (zabezpieczenie przed wodą opadową bezpośrednią, kapilarną oraz przesączającą się w kierunku przegrody poziomej lub pionowej*) i hydroizolacje typu ciężkiego (ochrona przed wodą napierającą pod ciśnieniem)

W tym artykule skupimy się na podziale wybranych produktów do hydroizolacji ze względu na materiały z jakich zostały wykonane:

Hydroizolacje mineralne

 

 

Płynne folie mineralne to gotowe do użycia, jednoskładnikowe produkty. W ich skład wchodzą m.in. żywice syntetyczne, które pod wpływem wilgoci tworzą wysoce elastyczną powłokę hydroizolacyjną*.

 

Cechy:

-duża elastyczność

-łatwa aplikacja

-mostkowanie rys

-dobra przyczepność do betonu, zapraw opartych na cemencie i murów ceglanych

 

Zastosowanie:

-wewnątrz budynku

-izolacja przeciwwilgociowa ścian i posadzek w łazienkach, kabinach natryskowych, przed klejeniem okładzin z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego

-izolacja przeciwwilgociowa ścian i posadzek w kuchniach i na blatach roboczych, przed klejeniem okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego

Mapegum WPS

Szlamy jedno- lub dwuskładnikowe to elastyczne powłoki na bazie cementu. Szlamy w zależności od grubości i ilości nałożonych warstw stanowią izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową.

 

Cechy:

-dobra przyczepność (nawet na zawilgoconych powierzchniach)

-elastyczne

-możliwość szybkiego obciążenia

-mostkują rysy

-odporne na działanie słabych kwasów nieorganicznych, roztworów alkalicznych, ścieków miejskich, działanie promieni UV (nie wszystkie)

 

Zastosowanie:

-do podłoży  mineralnych (betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, ceramiki) i asfaltowych

-do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

-hydroizolacja pozytywna i negatywna

-na powierzchnię odkształcalne i nieodkształcalne  jako izolacje konstrukcji od strony przeciwnej do parcia wody

-jako uszczelnienie przed wilgocią i wodami gruntowymi (także pod ciśnieniem) w budynkach obsypanych ziemią, piwnicach, podziemnych garażach, basenach, zbiornikach z wodą pitną

K11 Schlämme Grau

Powłoki krystalizujące to materiały służące do uszczelniania betonu w strukturze. Produkty najczęściej dodawane do betonu w postaci domieszek. Doszczelniają lub mostkują w wyniku reakcji chemicznej, za pomocą struktury krystalicznej.

 

Cechy:

-wysoka przyczepność

-wodoszczelność

-nieograniczona trwałość uszczelnienia

-dostęp wody odnawia zdolność uszczelniania

-uszczelnienia podziemia także od wewnątrz

-paroprzepuszczalna

-kompatybilność z podłożem mineralnym

 

Zastosowanie:

 

-służy do uszczelniania zbiorników wody, oczyszczalni i przepompowni ścieków bytowych, szamb, basenów, podziemnych części budynków i budowli (piwnice, schrony i garaże podziemne), tuneli, studzienek i komór instalacyjnych, pomieszczeń mokrych np. łaźni

-możliwość stosowania w środowisku o średnim stopniu agresywności

-w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej

-od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji

-izolowanie elementów betonowych i konstrukcji żelbetowych

-do izolowania obiektu na etapie budowy, jak i do istniejących budowli od wewnątrz

-uszczelnia się fundamentowe płyty, stopy i ściany monolityczne, posadzki zbrojony

Hydrostop 209 - Mieszanka Profesjonalna

Hydroizolacje bitumiczne

 

Cienkowarstwowe powłoki bitumiczne to masy na bazie emulsji bitumiczno-lateksowej. Produkty elastyczne, uszczelniają powierzchnię jednolitą warstwą.

Cechy:

-elastyczne

-bezszwowe

-możliwość aplikacji na powierzchnie o zróżnicowanych formach

-łatwa aplikacja

-mogą zawierać środki adhezyjne poprawiające przyczepność

-często można je stosować na lekko wilgotne podłoża

 

Zastosowanie:

-pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe

-grunt pod grubowarstwowe hydroizolacje bitumiczne (masy KMB)

K 100 Schwarz – emulsja bitumiczna | Bostik

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne modyfikowane polimerami (KMB) to produkty jedno- lub wieloskładnikowe, bezzapachowe i bezrozpuszczalnikowe. Wysoka ochrona przed działaniem wody opadowej i gruntowej. Stosowane do izolacji ciężkiej.

 

Cechy:

-bezzapachowe

-bezrozpuszczalnikowe

-powłoki jednoskładnikowe stają się odporne na działanie wody po całkowitym wyschnięciu

-powłoki dwuskładnikowe wiążą bez dostępu powietrza lub/i w obecności wody

-elastyczność zapewniającą przenoszenie rys do ok. 5 mm

 

Zastosowanie:

-do hydroizolacji elementów budowli stykających się z gruntem (fundamenty, ściany piwnic)
-jako warstwa paroizolacyjna w systemach hydroizolacji balkonów/tarasów/dachów płaskich i zielonych

Hydroizolacja Dickbeschichtung 2K+ | Bostik

Rolowe hydroizolacje bitumiczne to papy i membrany samoprzylepne. Papy samoprzylepne mogą pełnić funkcję warstwy ostatecznej. Membrana składa się z samoprzylepnego bitumu laminowanego z góry folią HDPE. Papy samoprzylepne są na osnowie z siatki szklanej.

 

Cechy:

-łatwe i szczelne połączenie styków

-szybka aplikacja

-natychmiastowa wodoodporność

-nie są paroprzepuszczalne

 

Zastosowanie:

-izolacje pionowe i poziome

-jako warstwa paroizolacyjna w systemach hydroizolacji balkonów/tarasów/dachów płaskich i zielonych

SK 3000 S Dichtungsbahn | Bostik

Hydroizolacje z tworzyw sztucznych

To zróżnicowana grup materiałów, która z uwagi na swoją technologię, przewyższa właściwości tradycyjnych materiałów do hydroizolacji*.

 

Folie w płynie z tworzyw sztucznych 

 

Cechy:

-wysoka wodoszczelność

-krycie rys o szerokości do 1 mm

-rozciągliwe

-brak szwów i spoin

-całkowite utwardzenie po 24 h

-dobra przyczepność do podłoży mineralnych

-paroprzepuszczalne

-brak odporności na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki

 

Zastosowanie:

-jako warstwy ostateczne + odpowiednie wykończenie (antypoślizgowe, z chipsami, lub inne dekoracyjne - w zależności od producenta)

-możliwość aplikacji na podłoża betonowe, jastrychy cementowe, mury ceglane wykonane na pełną spoinę,tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne

Bauder Liquitec PU

Rolowe hydroizolacje z tworzyw sztucznych 

 

Cechy:

-trwałe

-łatwy montaż

-zróżnicowana grupa: folie płaskie, membrany, folie tłoczone, produkowane z polietylenu lub polichlorku winylu

 

Zastosowanie:

-przeciwwilgociowa ochrona powierzchniowa oraz parochronna pod pokryciem dachu

-do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji fundamentów

Membrana PVC THERMOFOL M 15

Membrana PVC THERMOFOL U 15 | Bauder

RESITRIX SK W Full Bond

in Artykuły