Menu produktów

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Hydrauliczne

Co to jest wiązanie hydrauliczne ?

Spoiwa hydrauliczne po zarobieniu z wodą wiążą i twardnieją zarówno na powietrzu jak i pod wodą, dzięki czemu należą do podstawowych materiałów budowlanych.
Do spoiw hydraulicznych zalicza się wapno hydrauliczne i wszystkie odmiany cementów portlandzkiego.

Spoiwa można podzielić na:

 • Spoiwa powietrzne

Po zarobieniu wodą osiągają wytrzymałość jedynie na powietrzu. Przy działaniu wody tracą swoją spoistość i mięknąc, ulegają zniszczeniu. Najpopularniejsze spoiwa powietrzne to:

  • wapno budowlane (podstawowym składnikiem jest wodorotlenek wapnia)
  • spoiwa gipsowe (gips budowlany, gips szpachlowy, tynki gipsowe, klej gipsowy)
  • spoiwa anhydrytowe.
 • Spoiwa hydrauliczne

Twardnieją dzięki reakcjom chemicznym z wodą zarobową. Proces wiązania i twardnienia zachodzi podczas hydratacji. Spoiwo hydrauliczne charakteryzuje wytrzymałość oraz trwałość nawet pod wodą. Zaliczane są do nich:

  • cement powszechnego użytku
  • wapno hydrauliczne, cement romański
  • cement murarski.

W skład wszystkich materiałów hydraulicznych wchodzą jako składniki elementarne następujące podstawowe tlenki SiO2, Al2O3 i Fe2O3. Surowcami do produkcji cementów są:

 • wapienie (CaCO3)
 • gliny (Al2O3)
 • surowce odpadowe (żużle hutnicze, popioły paleniskowe, szlamy odpadowe zawierające CaCO3 (węglan wapnia)

 

Hydrauliczne
in Słownik pojęć. Tags: Hydrauliczne