Menu produktów

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Dachy zielone

Dachy płaskie

 

Dachy płaskie, zwane także stropodachem, pełnią podwójną rolę jako dach i strop jednocześnie. Stanowią jedna  z dwóch głównych kategorii konstrukcji dachowych, które doskonale odpowiadają na potrzeby nowoczesnego budownictwa. Charakteryzują się specjalnym układem hydro- i termoizolacji, kluczowym elementem jest również odpowiednie odwodnienie za pomocą wpustów dachowych. Mimo nazwy, dach płaski ma odpowiedni spadek, który nie powinien być mniejszy niż 2 stopnie, aby umożliwiał skuteczne odprowadzanie wody deszczowej.

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykorzystuje się stropodachy w formie żelbetowej płyty nośnej. W zależności od układu warstw na płaskim dachu, możemy wyróżnić konstrukcje tradycyjne i odwrócone.

 

Układ warstw na dachu płaskim

 

Konstrukcja dachu płaskiego składa się z wielu warstw, jej celem jest szczelne zabezpieczenie  np. zapobiegając przenikaniu pary wodnej z wnętrza pomieszczeń do konstrukcji dachu, przenikaniu wilgoci i wody do wnętrza budynku. Wielość warstw i ich synergiczne ułożenie tworzą ciągłą izolację, zapewniając szczelność przed wodą i parą wodną. Dodatkowo, ważne jest warstwowe ułożenie termoizolacji w celu wyeliminowania mostków termicznych.

Podstawowe warstwy dachu płaskiego tworzą następujący układ: konstrukcja nośna, paroizolacja, termoizolacja, warstwa spadkowa, hydroizolacja. To hydroizolacja stanowi ostateczną barierę przed wodą, chroniąc konstrukcję i wnętrze budynku przed wilgocią i przeciekami.

Dobrze zorganizowany układ warstw na dachu płaskim pozwala na efektywną ochronę budynku przed wpływem czynników atmosferycznych, wilgocią oraz utratą ciepła.

 

Konstrukcja nośna

Podłoże konstrukcyjne dachu płaskiego może być wykonane zarówno z żelbetu, blach trapezowych, jak i drewna. Zadaniem konstrukcji nośnej jest zapewnienie nośności dla warstw dachowych. Wybór rodzaju konstrukcji ma wpływ na obliczenia dotyczące przenikalności termicznej całego układu dachu płaskiego. Decydując o rodzaju konstrukcji, bierzemy pod uwagę przewidywane obciążenia dachu, takie jak śnieg czy intensywne opady deszczu. Ważne jest również uwzględnienie sposobu użytkowania dachu oraz jego powierzchni, co wpływa na odpowiedni wybór konstrukcji.

 

Paraizolacja

Paroizolacja w dachu płaskim pełni funkcję bariery, ograniczającej przenikanie pary wodnej zarówno z pomieszczeń pod dachem, jak i z attyki. Aby zapewnić właściwą szczelność powietrzną, ważne jest staranne połączenie paroizolacji z warstwa głównego pokrycia dachu. Do tego zadania najlepiej wybrać standardową membranę bitumiczną lub warstwę 0,20 mm folii paroizolacyjnej. Odpowiednio wykonana paroizolacja odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu dachu w dobrej kondycji i zabezpieczeniu wnętrza budynku przed wilgocią i potencjalnymi szkodami.

 

Termoizolacja

Termoizolacja dachu płaskiego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego współczynnika izolacyjności termicznej, który jest określony w Warunkach Technicznych (WT) dla budynków. WT 2021 stawia wymagania dotyczące ograniczenia przenikalności ciepła (UCmax) oraz eliminacji zagrożeń dla zdrowia i higieny użytkowania, takich jak penetracja opadów atmosferycznych i pary wodnej do wnętrza budynków.

Ważne jest, aby termoizolacja była odpowiednio dobrana i umożliwiała spełnienie wymagań WT. Najczęściej stosowanym materiałem termoizolacyjnym na dach płaski jest styropian EPS 100, lub XPS. Innym popularnym materiałem są płyty PIR, które pozwalają na osiągnięcie wyższej odporności ogniowej niż styropian.

Oprócz dobrania odpowiedniego materiału termoizolacyjnego, ważne jest także odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji dachu i szczelne wykonanie uszczelnień. Dachy i tarasy powinny mieć odpowiednie spadki, aby umożliwić odpływ wody deszczowej i topniejącego śniegu. Unikanie kondensacji pary wodnej jest równie ważne, ponieważ wilgoć gromadząca się w przegrodach może przyspieszyć zużycie materiałów budowlanych i obniżyć parametry cieplne dachu z czasem.

 

Warstwa spadkowa

Warstwa spadkowa na dachu płaskim może być formowana na dwa sposoby. Często stosuje się spadki wykonane ze styropianu EPS 100, ponieważ nadają się do różnych rodzajów konstrukcji nośnych dachu. Inną metodą jest wytworzenie spadków z betonu, co dotyczy zwłaszcza konstrukcji żelbetowych. Starannie wykonana warstwa spadkowa zapewni skuteczne odprowadzenie wody i trwałość termoizolacji, co jest kluczowe dla długotrwałego funkcjonowania dachu płaskiego.

 

Hydroizolacja

Hydroizolacja dachów płaskich odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu trwałej i szczelnej ochrony przed wilgocią i wodą opadową. Dlatego jest to niezwykle istotny element, który należy odpowiednio dobrać i wykonć. Istnieje kilka rodzajów materiałów, z których możemy wykonać hydroizolację dachów płaskich.

Pierwszym z nich są papy i membrany dachowe, które mogą być zamocowane mechanicznie lub klejąc. Ważne jest, aby precyzyjnie przeprowadzić te prace, aby zapewnić stabilność i trwałość mocowania. W przypadku mechanicznego mocowania membran, należy je dokładnie przytwierdzić do podłoża za pomocą łączników teleskopowych. Warto zwrócić uwagę na gęstość rozmieszczenia kołków, szczególnie przy krawędziach dachu, gdzie pokrycie jest bardziej narażone na działanie wiatru. Natomiast płynne membrany stanowią nowoczesne rozwiązanie, nakładane na podłoże za pomocą wałków malarskich lub urządzeń natryskowych.

Obecnie najczęściej stosuje się papy polimerowo-bitumiczne do hydroizolacji dachów płaskich. Składają się z wytrzymałych wkładów nośnych połączonych z warstwami polimerowego bitumu z dodatkiem elastomerów i polimerów. Standardowo na dachach płaskich stosuje się dwie warstwy papy – podkładową i nawierzchniową, które muszą być ze sobą zgrzane lub sklejone.

Alternatywnie, możemy zastosować membrany dachowe (PVC, TPO/FPO lub EPDM). Składają się z trzech warstw: wierzchniej, zbrojenia i spodniej. Wierzchnia warstwa odpowiada za odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie UV, duże różnice temperatur, czy działanie gazów przemysłowych. Zbrojenie zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a spodnia warstwa odpowiada za jakość zgrzewu z warstwą wierzchnią.

Ważne jest, aby wybór odpowiedniego materiału i precyzyjne wykonanie hydroizolacji, aby zapewnić trwałą ochronę przed wilgocią i wodą deszczową oraz przedłużyć żywotność i funkcjonalność dachu płaskiego.

in Słownik pojęć.