Menu produktów

Bestsellery

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Rodzaje dachów

Dach - rodzaje: czterospadowy, dwuspadowy, jednospadowy, mansardowy, naczółkowy, namiotowy, spadzisty, wielospadowy, dach płaski

 

Dach to wielościan, którego podstawa to wielokąt wyznaczony przez rzut ścian zewnętrznych danego budynku. Główne elementy dachu to: okap, kalenica, naroże, połać dachowa, kosz. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje dachów: spadziste i płaskie.  Wielu inwestorów nie zadaje sobie sprawy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może ingerować nawet w kolorystykę  domów w tym odcień pokrycia dachowego.

 

Rodzaje dachów:

 

  • Dach dwuspadowy

Dach dwuspadowy  nazywany również szczytowym to jeden z najpopularniejszych rodzajów dachów. Składa się z dwóch skośnych połaci w kształcie prostokątów. Połacie są zamykane przez ściany szczytowe, stykające się w kalenicy, biegnącej równolegle do szerokości budynku. Główną zaletą tego rodzaju dachu jest jego prostota i niskie koszty wykonania w porównaniu do bardziej skomplikowanych dachów.

 

  • Dach czterospadowy

Dach czterospadowy nazwany też brogowym. Składa się z dwóch bocznych połaci w kształcie trójkąta oraz dwóch przylegających do nich podłużnych połaci w kształcie trapezu. Ten rodzaj konstrukcji dachowej jest powszechnie stosowany w projektach gotowych domów i w przypadku projektów indywidualnych.  Jest bardziej złożonym i kosztownym rozwiązaniem w porównaniu do dachu dwuspadowego.

 

  • Dach jednospadowy

Dach jednospadowy nazywany również pulpitowym składa się z  jednej połaci dachowej.

 

  • Dach mansardowy

Dach mansardowy składa się z dwóch połaci: górnej i dolnej. Jest to dwukondygnacyjny dach o konstrukcji łamanej, gdzie dwie połacie są oddzielone murem, gzymsem lub uskokiem. Ten rodzaj dachu umożliwia efektywne wykorzystanie poddasza, minimalizując "niskie strefy". Dach mansardowy może przyjąć formę dwuspadową lub czterospadową, w zależności od jego konstrukcji.

 

  • Dach naczółkowy

Dach naczółkowy to odmiana dachu dwuspadowego. W dachu naczółkowym, naroża dwóch połaci dachowych i szczytów są ścięte ukośnymi płaszczyznami, tworząc niewielkie połacie dachowe zwane naczółkami. Innymi słowy, jest to dach dwuspadowy z ściętymi narożnikami, które tworzą naczółki. Dach naczółkowy może być stosowany do pokrycia dwóch rodzajów poddaszy. Po pierwsze, jest odpowiedni dla poddasza użytkowego, gdzie konieczne jest stworzenie szczeliny wentylacyjnej. Po drugie, sprawdza się również na poddaszach nieużytkowych, gdzie szczelina wentylacyjna nie jest konieczna, ponieważ jest dostarczana przez samą przestrzeń poddasza.

 

  • Dach namiotowy

Dach namiotowy nazywany również kopertowym, składa się z czterech trójkątnych połaci, z jednym punktem szczytowym. Zawsze ma rzut kwadratu, co oznacza, że wszystkie cztery połacie są takie same i mają równą długość. W wyniku takiej konstrukcji, dach namiotowy nie ma kalenicy. Dach namiotowy przypomina namiot lub piramidę. Może być używany do pokrycia zarówno poddasza użytkowego, jak i nieużytkowego.

 

Dach płaski, zwany również stropodachem, pełni funkcję zarówno stropu, jak i dachu. Nachylenie połaci dachowych wynosi od 2° do 20°, co umożliwia odprowadzanie wody. W skład dachu płaskiego wchodzą warstwy: żelbetowa konstrukcja nośna, izolacja cieplna oraz połać dachowa. Możemy również uzyskać stropodach odwrócony, poprzez odwrócenie kolejności warstw, co pozwala na utworzenie ogrodu lub tarasu. Dachy zielone to powierzchnie, które zostały oddzielone od gruntu za pomocą budowli lub konstrukcji. Są one pokryte roślinnością lub mogą pełnić funkcję przestrzeni użytkowej, takiej jak kawiarnia, park czy siłownia na świeżym powietrzu. Stanowią popularny trend w budownictwie, przede wszystkim w krajach takich jak Norwegia, Dania, Szwajcaria i Holandia, a także w Polsce.

Dachy zielone mają wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Pomagają w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi poprzez obniżanie temperatury w miastach i tworzenie przestrzeni dla różnych gatunków zwierząt. Wpływają także pozytywnie na samopoczucie mieszkańców, poprawiają jakość powietrza i są coraz bardziej wspierane przez samorządy.

 

  • Dach spadzisty

Dach stromy, inaczej spadzisty, to pochyła konstrukcja wielościanu o podstawie wielokątnej. Połacie dachowe zawsze są nachylone pod odpowiednim kątem. Nachylenie dachu spadzistego wynosi zazwyczaj od 20 do 60 stopni. Składa się z konstrukcji nośnej (więźby dachowej) i pokrycia dachowego. Możemy wyróżnić dachy spadziste o niskim i wysokim nachyleniu.

  • Dach wielospadowy

Dach wielospadowy, inaczej wielopołaciowy, to połączenie dwóch lub więcej rodzajów dachów, które krzyżują się i tworzą kalenice oraz krawędzie ukośne. Charakterystyczne są ukośne krokwie umieszczone na tych krawędziach. Skomplikowany kształt dachu wymusza tę formę konstrukcji. Dach wielospadowy jest bardziej skomplikowany i kosztowny niż np. dach dwuspadowy. Często jest stosowany na poddaszach użytkowych w większych domach jednorodzinnych.

 

 

in Słownik pojęć.