Menu produktów

Baza wiedzy
Materiały edukacyjne udostępniane bezpłatnie

Dylatacja

Co to jest Dylatacja ?

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) – szczelina celowo utworzona między dwiema przylegającymi do siebie budowlami. Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia spowodowane różnymi czynnikami (zmiana temperatury, nierównomierne osiadanie budowli, kurczenia się lub pęcznienia jej materiału.

Rodzaje Dylatacji.

Dylatacje dzieli się na:

  • konstrukcyjne – wydzielają fragmenty budynku, stanowiące jednolitą całość pod względem statyki. Stosowane są przy zmianie sposobu posadowienia, zmianie układu konstrukcyjnego budynku, dużych różnicach w obciążeniach, przy znacznych wymiarach budowli w rzucie poziomym itp.;
  • termiczne – mają za zadanie wyeliminowanie wpływu dużych naprężeń, które mogłyby powodować odkształcenia termiczne (na skutek rozszerzalności cieplnej) poszczególnych fragmentów konstrukcji, np. w celu wyeliminowania odkształceń szyn kolejowych (tramwajowych) na skutek rozszerzalności cieplnej;
  • technologiczne – eliminują wpływ skurczu lub pęcznienia materiałów, użytych do wykonania elementów budowli;
  • przeciwdrganiowe – mają zadanie eliminacji lub zmniejszenia wpływu drgań, wstrząsów itp. jednego elementu na drugi. Stosowane np. pomiędzy maszyną a jej fundamentem, posadzką a fundamentem maszyny wytwarzającej drgania (np. młot), w rejonach trzęsień ziemi lub szkód górniczych.

Najlepszym produktem do dylatacji posadzki jest Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM.

Kiedy stosuje się dylatację budynku?

Szczelina dylatacyjna to uniwersalne rozwiązanie mające wiele zastosowań. Spotkamy się z nim niemal na wszystkich etapach budowy i wykańczania wnętrz. Możemy wyróżnić kilka rodzajów dylatacji – każda kategoria odpowiada konkretnemu zastosowaniu.

W przypadku standardowego budownictwa jednorodzinnego dylatacja pozwala na zwiększenie trwałości i unikanie zniszczeń elementów konstrukcyjnych, a także zapobiega powstawaniu nieestetycznych pęknięć i rys. Wykonanie szczelin jest szczególnie istotne przy rozległych budynkach, domach z długimi ścianami, a także tych w zabudowie szeregowej bądź bliźniaczej. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć dylatację wylewki podłogowej – wykonywana jest standardowo, aby zapobiec pękaniu. Pamiętajmy, że niezabezpieczone pęknięcie w wylewce może przyczynić się później do pękania posadzki.

in Słownik pojęć. Tags: Dylatacja