PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji

PCI Nanofug Premium – fuga nowej generacji

Dzisiejszy rynek cementowych fug do płytek oferuje szeroką gamę zapraw spoinowych, spełniających najwyższe wymogi normowe i dlatego wydawać się może, iż nie sposób już wprowadzić na niego nowy, całkowicie innowacyjny produkt. Technolodzy firmy PCI Augsburg podjęli się jednak stworzenia takiego wyrobu, a efektem ich pracy jest fuga nowej generacji: PCI Nanofug Premium. Poniższy artykuł prezentuje główne wyróżniki tego produktu.

Bardzo zwarta struktura, zapewniająca niezwykle wysokie parametry wytrzymałościowe i techniczne

W stosunku do wymagań EN 13888 dla spoin klasy CG2 WA o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, szczelności oraz ścieralności, PCI Nanofug Premium posiada:

- ponad 3x niższą ścieralność,

- ponad 2x wyższą wytrzymałość na ściskanie, w tym po cyklach zarażania-odmrażania,

- ponad 2x niższą absorpcję wody po 30 minutach i ponad 3x niższą po 240 minutach.

2

W przeciwieństwie do fug konkurencyjnych PCI Nanofug Premium odznacza się wysoką hydrofobowością nie tylko na powierzchni, ale także w całym przekroju spoiny. Dzięki temu także po wielu latach użytkowania pozostanie ona wysoce odporna na wnikanie szeregu typowych dla każdego gospodarstwa domowego zabrudzeń, jak np.: ketchup, kawa, herbata itd.

Trwałość kolorów, czystość i higiena

Zastosowanie szerokopasmowego półprzewodnika jakim jest ditlenek tytanu (IV) – TiO2) umożliwia wykorzystanie procesu heterogenicznej fotokatalizy na poziomie dwóch faz: ciekłej i gazowej.3

Fotokatalizator TiO2, zawarty w zaprawie fugowej, zostaje pod wpływem promieniowania UV wzbudzony i w wyniku tego powstaje wysoce reaktywna cząsteczka aktywnego tlenu (O2), będąca katalizatorem procesu rozkładu zanieczyszczeń organicznych, gromadzących się na powierzchni spoiny. Proces ten ma charakter stały: powierzchnia spoiny ulega samooczyszczeniu (zabrudzenia organiczne, grzyby pleśniowe, bakterie).

W efekcie PCI Nanofug Premium:

  • trwale zabezpiecza powierzchnię spoiny przed rozwojem grzybów rozkładu pleśniowego oraz bakterii,
  • eliminuje powstawanie przykrych zapachów w przypadku rozkładu zalegających na powierzchni spoiny substancji organicznych,
  • nie zawiera szkodliwych dla środowiska dodatków biocydów, których skuteczność jest dodatkowo ograniczona w czasie (wymywanie).

Bezpieczeństwo aplikacji

Wykonawca fugi doceni z pewnością łatwość aplikacji PCI Nanofug Premium, tolerancję w dozowaniu wody zarobowej, długi czas użycia (40 minut), łatwość nawet opóźnionego zmywania oraz możliwość wchodzenia na okładzinę już po 2 godzinach od zafugowania. W recepturze fugi użyto wyłącznie kruszyw kwarcowych. Rezygnacja z kruszyw wapiennych, stosowanych powszechnie dla nadania spoinom gładkości, pozwala na uzyskanie wysokiej odporności na powstawanie wykwitów solnych w wyniku błędów wykonawczych i wczesnego oddziaływania wilgoci, zawartej w otaczającym powietrzu.

4

Efektem formowania się nanostruktur krystalicznych w matrycy cementowej zaprawy spoinowej na granicy z płytką jest bardzo wysoka adhezja PCI Nanofug Premium także do płytek o ekstremalnie niskiej porowatości (gresowych i szklanych). Już w pierwszej fazie twardnienia zaprawy małe kryształy w kształcie igieł przeplatają się wzajemnie i tworzą stabilną strukturę.

5

Podsumowanie

PCI Nanofug Premium oferuje perfekcyjną aplikację i doskonałe właściwe użytkowe:

  • odporność na zabrudzenia,
  • efekt samoczyszczenia,
  • gładką powierzchnię,
  • wysoką trwałość kolorów,
  • zwiększoną ochronę przed rozwojem bakterii i pleśni,
  • podwyższoną odporność na oddziaływanie środków czyszczących,
  • ultraszybkie działanie przy wszystkich typach okładzin.

6

 

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem sklepu